Z chęcią Tobie pomożemy

Z chęcią
pomożemy
Tobie

Innowacyjne działanie

Innowacyjne działanie

Pomoc i Rozmowa

Pomoc i Rozmowa

Aktualności

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości  w Radomsku

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości w Radomsku

Corocznie, poniedziałek poprzedzający święta wielkanocne obchodzony jest jako Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. W tym roku przypada 26 marca. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na problem uzależnienia od alkoholu i wynikające z tego zagrożenia.  
Czy Twoje picie jest bezpieczne. Zrób test AUDIT

Czy Twoje picie jest bezpieczne. Zrób test AUDIT

Spożycie alkoholu opisywać można w gramach wypitego alkoholu lub też posługując się miarą porcji standardowej. Przyjmuje się, że w Europie porcja taka zawiera zwykle 10g czystego alkoholu. Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250ml piwa o mocy 5%, w ok. 100ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30ml wódki o mocy 40%.
Zmiany przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zmiany przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W dniu 1.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie  zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 2439). Zmieniła ona ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poniżej w załączniku prezentujemy najważniejsze zmiany.
Konkursy na realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Konkursy na realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Prezydent miasta Radomska ogłosił konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.
Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą pełne spokoju szczęścia, a każdy dzień Nowego Roku przynosi radość z realizacji najskrytszych marzeń i planów.  
Program do konsultacji

Program do konsultacji

Zarządzeniem prezydenta Jarosława Ferenca z dnia 24 listopada, do konsultacji społecznych został przekazany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2018 rok.    Termin konsultacji wyznaczono od 28 listopada do 11 grudnia. Konsultacje Programu polegają m.in. na zgłaszaniu uwag i opinii poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronach BIP Urzędu Miasta Radomska.
Straż Pożarna wygrywa Turniej Sympatyków Życia w Trzeźwości

Straż Pożarna wygrywa Turniej Sympatyków Życia w Trzeźwości

W niedzielę 5 listopada, Klub Wzajemnej Pomocy "Szansa" oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zorganizowali IX Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej Sympatyków Życia w Trzeźwości. Turniej zorganizowany już po raz dziewiąty, pokazał  mieszkańcom miasta Radomska, że sport może być jednym z najlepszych działań profilaktycznych. Abstynenci swoją postawą udowadniają innym, że aktywność fizyczna na trzeźwo jest równie atrakcyjna, a przede wszystkim bezpieczna. W turnieju, rozgrywanym w hali PSP nr 7, wystartowało 7 drużyn. Spotkania rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. I miejsce - Państwowa Straż Pożarna w Radomsku, II miejsce - Stowarzyszenie Abstynenckie "OPOKA" Opoczno, III miejsce - Gold –Car. Dalsze miejsca: WOPR Radomsko Stowarzyszenie Abstynenckie "Viola" Brzeziny Stowarzyszenie Abstynenckie "PRZYJACIEL" Bełchatów, KWP "SZANSA " Radomsko. Turniej odbył się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Radomsko z Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. Współorganizatorem turnieju był Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.  
Jaś i Małgosia na tropie

Jaś i Małgosia na tropie

Wychowawcy klas IV i V radomszczańskich szkół podstawowych biorą udział w szkoleniu mającym na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki związanej z uzależnieniami oraz innymi zagrożeniami czyhającymi na młodego człowieka.   Centrum Aktywności Społecznej w Radomsku, zaprosiło do współpracy instruktorkę Aleksandrę Czopik, która szkoląc wychowawców, przekazuje cenne informacje na temat praktycznego zastosowania programu profilaktycznego rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” ma na celu przede wszystkim opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Program ten znajduje się w bazie europejskich programów rekomendowanych EDDRA oraz banku programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEN), Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Posiada najwyższy, bo aż III stopień rekomendacji, co niewątpliwie świadczy o jego wysokiej skuteczności. Odbiorcami programu są uczniowie kl. IV lub kl. V szkół podstawowych oraz ich rodzice. Treści profilaktyczne podawane są w formie zabawy, komiksów, zadań domowych do wspólnej pracy z rodzicami. Są też w całości zgodne z podstawa programową kształcenia ogólnego dla klas IV-V oraz ogólnymi założeniami prowadzenia działań profilaktycznych na terenie szkół. info: UM Radomsko
Rocznica klubu

Rocznica klubu

Klub Wzajemnej Pomocy "SZANSA" Radomsko oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zapraszają  na obchody XXXII rocznicy powstania Stowarzyszenia i XX Forum Trzeźwościowe.Uroczystości zaplanowano 30 września, o godz. 18.00, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10  przy ul. Makuszyńskiego 25.