Zespół Profilaktyki
Wpisał: Jacek Paszewski   
11.07.2014.
Lew Tołstoj zwykł mawiać: "Szczęśliwe rodziny są do siebie podobne". Jego myśl jest ponadczasowa. Czy są uniwersalne reguły budowania rodziny? Tego nie wiemy. Jednak wydaje nam się, że szczęśliwa rodzina to taka, w której jej najbliżsi czują się dobrze, bezpiecznie, cieszą się sobą, ale także wspólnie  pokonują problemy i konflikty.
Warto dążyć do takiego wzorca każdego dnia. Wszyscy sobie tego życzymy. Lecz nie zawsze nam się udaje. Współczesna polska rodzina jest osłabiona i często przeżywa kryzysy, jest nietrwała i rozbita lub zagrożona rozbiciem. w rodzinach zanikają więzi: odwiedziny, wspólne dialogi, wspólne posiłki należą do rzadkości. Dochodzą też różne uzależnienia - alkoholizm, narkomania, seksoholizm, hazard, przemoc w rodzinie i wtedy jest trudno udźwignąć  problem.
 
Największą błędną decyzją jest utwierdzanie się, że ja sam/a muszę sobie z tym poradzić. Trzeba dać sobie prawo, aby skorzystać z wiedzy, którą w swojej ofercie pomocowej dla rodzin posiadają instytucje na co dzień pomagające potrzebującym. 
My z racji swoich obowiązków chcemy Wam przybliżyć wzory pism procesowych, które są po to, aby porządkować zaistniałą dysfunkcję w rodzinie. To mamy zagwarantowane przez państwo.
Oto niektóre z pism procesowych (kliknij, aby pobrać):

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy

Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Pozew o eksmisję

Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym


Wniosek o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych

Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu