Zespół Kontroli
Wpisał: Jacek Paszewski   
11.07.2014.
Do zadań Zespołu Kontroli należy przede wszystkim:
1. Dokonywanie oględzin usytuowania punktów sprzedaży, podawania i spożywania
napojów alkoholowych, jak również opiniowanie o zgodności ich lokalizacji
z uchwałami Rady Miejskiej przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
2. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy.