Administrator strony
Wpisał: Jacek Paszewski   
06.01.2009.

Administratorem strony www Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, odpowiedzialnym za treść oraz wszelkie działanie jest:

 

     Jacek Paszewski
 
      tel: 44 685 44 52

      e-mail: profilaktykaradomsko@home.pl