19 maja, w Placówce Wsparcia Dziennego nr 1 przy ul. Konopnickiej 4 w Radomsku, odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

„Małe dzieci – duże uczucia. Czuję i pokazuję” to zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży, których głównym celem jest wspomaganie umiejętności rozpoznawania i okazywania emocji, a także radzenia sobie z nimi. W trakcie ćwiczeń uczestnicy rozwijali również umiejętności współpracy, proszenia o pomoc i oferowania pomocy, rozpoznawania uczuć u innych bez używania słów.

Zajęcia zostały zrealizowane przy współpracy z psycholog Panią Angeliką Stanik. Za czynny udział w zajęciach dzieci otrzymały słodki upominek oraz dyplomy.

info: MOPS