ul. Kościuszki 12a
Tel. 44 685 44 52
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
e-mail: profilaktykaradomsko@home.pl


Czy czujesz się bezpieczna w swoim domu?
Czy zdarza się, że ktoś bliski:
popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie, traktuje Cię w sposób, który Cię rani, obrzuca    Cię obelgami, wyzwiskami,  zmusza Cię  do robienia rzeczy, które są poniżające, grozi, że  Cię zabije lub zrobi Ci krzywdę - to znaczy, że doznajesz przemocy domowej.

Masz obowiązek, jak rodzic chronić swoje dzieci przed przemocą! Dzieci, które są świadkami przemocy, są również ofiarami przemocy! To nieprawda, że nie ujawnia  się tajemnic rodzinnych, a zwłaszcza kiedy, gdy komuś dzieje  się krzywda. To nieprawda, że jeżeli kobieta jest bita, to znaczy, iż na to zasłużyła. To nieprawda, że nie można zmienić swojego losu. To nieprawda, że przemoc w rodzinie, to problem ludzi marginesu społecznego.

Przyjdź a uzyskasz rzetelną konkretna informacją i pomoc. Wiele osób już było i rozwiązało swój problem

Przemoc jest przestępstwem !
Punkt Konsultacyjny działa w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku. Punkt pełni rolę informacyjno  poradniczą i tym samym wspiera profesjonalne placówki lecznictwa odwykowego. Czynny jest w godzinach od 7.30 do 17.00. W godzinach popołudniowych dyżury pełnią instruktorzy terapii, pedagog,  socjoterapeuta, prawnik, specjalista ds. narkomanii Ponieważ problem uzależnienia rozszerza się na wiele różnych obszarów życia społecznego Punkt Konsultacyjny ma charakter placówki interdyscyplinarnej.


 
Godziny pracy specjalistów:

poniedziałek: godz. 15.00 – 18.00, wtorki i  środa: 11.30 – 13.00, czwartki 15.00-18.00 Anna Ryng specjalista ds. przemocy w rodzinie.
poniedziałek: 12.00 - 18.00, czwartek: godz.  8.00 - 18.00 Bogdan Szymczyk - specjalista ds. uzależnia alkoholowego
wtorek: 16.30 - 19.30 Adrian Stojecki - konsultant ds. narkomanii
poniedziałek: 17.00 - 19.00, czwartki 16.00 - 20.30 Jacek Paszewski - konsultacje pedagogiczne dla rodziców, dzieci imłodzieży zagrozonych problemem alkoholowym oraz chorobą alkoholową.

Placówka prowadzi dokumentację wszystkich porad oraz prowadzonych działań, jest zaopatrzona w bazę danych o dostępnych miejscach pomocy oraz posiada literaturę edukacyjną dla klientów. W zakresie diagnozy i krótkiej interwencji na terenie miasta punkt stale współpracuje z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia zaś w szerszym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.