ul. Kościuszki 12a
Tel. 44 685 44 52
e-mail: profilaktykaradomsko@home.pl


Czy czujesz się bezpieczna w swoim domu?
Czy zdarza się, że ktoś bliski:
popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie, traktuje Cię w sposób, który Cię rani, obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami,  zmusza Cię  do robienia rzeczy, które są poniżające, grozi, że Cię zabije lub zrobi Ci krzywdę - to znaczy, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Masz obowiązek, jako rodzic chronić swoje dzieci przed przemocą! Dzieci, które są świadkami przemocy, są również ofiarami przemocy! To nieprawda, że nie ujawnia się tajemnic rodzinnych, a zwłaszcza kiedy komuś dzieje się krzywda. To nieprawda, że jeżeli kobieta jest bita, to znaczy, iż na to zasłużyła. To nieprawda, że nie można zmienić swojego losu. To nieprawda, że przemoc w rodzinie, to problem ludzi marginesu społecznego.

Przyjdź, a uzyskasz rzetelną konkretną informację i pomoc. Wiele osób już było i rozwiązało swój problem.

Przemoc jest przestępstwem!
Punkt Konsultacyjny działa w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku. Punkt pełni rolę informacyjno-poradniczą i tym samym wspiera profesjonalne placówki lecznictwa odwykowego. W godzinach popołudniowych dyżury pełnią instruktorzy terapii, pedagog, konsultant ds. narkomanii. Ponieważ problem uzależnienia rozszerza się na wiele różnych obszarów życia społecznego Punkt Konsultacyjny ma charakter placówki interdyscyplinarnej.

Godziny pracy specjalistów:

poniedziałek 9.00 – 12.00, wtorek 12.00 – 15.00, środa 9.00 – 12.00,  Anna Ryng - konsultant ds. przemocy w rodzinie.
poniedziałek: 10.00 – 15.00, czwartek: godz. 8.00 – 18.00, Bogdan Szymczyk - instruktor terapii uzależnień

 


Placówka prowadzi dokumentację wszystkich porad oraz prowadzonych działań, jest zaopatrzona w bazę danych o dostępnych miejscach pomocy oraz posiada literaturę edukacyjną dla klientów.