Skład Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku


Elżbieta Chybalska
Przewodnicząca

Katarzyna Dudek
Sekretarz

 
ZESPÓŁ PROFILAKTYKI
 
Kamil Bugdal
Przewodniczący Zespołu
Anna Kopeć
członek
Jacek Paszewski
członek 
Andrzej Otoliński
członek
Artur Werner
członek
Robert Warda
członek
 

ZESPÓŁ KONTROLI

Leszek Krzywiecki
członek
Iwona Wlaźlak
członek
Ewa Rudek
członek
 
ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Bogdan Szymczyk

Przewodniczący Zespołu
Anna Ryng
członek 
ks. Adam Szwedzik
członek