Dlaczego mnie to spotkało? Jak z tym żyć? Dokąd się udać? - takie pytania zadają sobie ci, którzy doświadczyli przemocy  i poniżenia a w zetknięciu z własnym smutkiem i goryczą czują się bezradni. Adresy te służą tym wszystkim, którzy szukają rozwiązania swoich problemów i chcą pomóc sobie. Jednak mamy nadzieje, że przyda się także tym, którzy pragną pomagać innym. Zawiera on podstawowy zasób wiedzy o placówkach, które na terenie miasta Radomska oraz Powiatu Radomszczańskiego świadczą profesjonalną pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z powodu alkoholizmu, przemocy czy wykluczenia społecznego.

NIEBIESKA LINIA
Tel:022 668 70 00
linia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 22.00
telefoniczny dyżur prawnika w piątki w godz. 18.00-22.00
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. 44 685 47 87
czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-20.00
piątek  w godz. 7.30-15.00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Radomsko, ul Kościuszki 10
tel. 44 683 28 85
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
we wtorki od 7.30 do 17.00
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Radomsko, ul. Armii Krajowej 1a
tel. 44 683 40 13
Czynne od poniedziałku do soboty
Poniedziałek- piątek 7.30-18.00
Sobota: 8.00-16.00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Radomsko, ul. Przedborska 39/41
tel. 44 6715 07 95, 518 152 006
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Radomsko, ul. Piastowska 21
tel. 44 683 41 14
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. 44 685 47 87
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.00
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RADOMSKU
Radomsko, ul. Piłsudskiego 56

tel. 44 685 28 11
Pogotowie Policyjne – 997
Policyjny telefon zaufania – 44 683 56 40
PROKURATURA REJONOWA
Radomsko, ul. Tysiąclecia 3
tel. 44 683 47 70
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
SĄD REJONOWY
Radomsko, ul. Tysiąclecia 3
tel. 44 685 81 00 , 44 685 81 01
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
KLUB ABSTYNENCKI „MOŻNA INACZEJ”
Radomsko, ul. Wyszyńskiego 27
tel. 696 818 045
Klub czynny codziennie w godz 12.00-20.00
KLUB WZAJEMNEJ POMOCY „SZANSA”
Radomsko, ul. Jagiellońska 16
tel. 44 683 20 81
Klub czynny: poniedziałki, wtorki, środy, piątki, niedziele w godz. 17.00-19.00
DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI

przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Radomsku, ul. Piastowska 45
SPECJALISTYCZNA PORADNIA MŁODZIEŻOWO – RODZINNA

im. JANA PAWŁA II
KLASZTOR FRANCISZKANÓW
Radomsko, ul. Narutowicza 3
tel. 601 682 395
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE

Radomsko, ul Kopiec 17
tel. 44 738 18 16
REGIONALNY OŚRODEK POMOCY
STOWARZYSZENIE POMOCY „PANACEUM”

Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku
Radomsko, ul. Sucharskiego 45a;
tel. 44 738 18 74; tel. Kom. 508 286 18
placówka czynna 24h
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA KOBIET Z PRZEMOCY

Radomsko, ul. Sucharskiego 45a
tel. 44 738 18 74; tel. kom. 500 345 030
Stowarzyszenie Komitet na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie „MASZ PRAWO”
Radomsko, ul. Sienkiewicza 70
Adres do korespondencji;
Trzebce 58, 97-525 Wielgomłyny
Email: masz prawo@poczta.onet.pl

 

 

Wierzymy, że pod tymi wszystkimi adresami będzie można napotkać życzliwość i kompetencję  ludzi tam pracujących