W Placówce Wsparcia Dziennego Nr 3 w Radomsku przy ul. Brzeźnicka 149 w dniu 26 maja w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł odbyły się zajęcia pt. „Małe dzieci – duże uczucia. KOLORY UCZUĆ” - wspomaganie umiejętności radzenia sobie z różnymi emocjami i sytuacjami jako profilaktyka zachowań ryzykownych w okresie dorastania.

Celem zajęć było rozpoznawanie, opisywanie i wiązanie uczuć z określoną sytuacją oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Podczas warsztatów wykorzystano rożne formy pracy m.in. odgrywanie ról i scenek (dobre i złe emocje – pantomima), gra Kostką Uczuć, Tęcza uczuć i emocji, dyskusja kontrolowana i inne.

Dzieci uświadomiły sobie rolę emocji w życiu człowieka i ich wpływ na ludzkie zachowanie, a także poznały sposoby radzenia sobie z nimi.

info: MOPS