„Niebieski Koncert” w wykonaniu Joanny Kondrat, 26 listopada zainaugurował Radomszczańską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy.

Joanna Kondrat to znakomita polska wokalistka młodego pokolenia. Regularnie koncertuje w zakładach karnych. Jest laureatką nagrody imienia Anny Jantar za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiuty 2012 podczas 49. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Uhonorowana nagrodą specjalną Programu Trzeciego Polskiego Radia, na tym samym Festiwalu.

„Niebieski Koncert” Joanny Kondrat, który odbył się w poniedziałek 26 listopada w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury był wyśmienitym połączeniem dobrej muzyki z prezentacją filmu o ofiarach przemocy. Pokazany w trakcie koncertu - Niebieski Film, to obraz zrealizowany przez właśnie przez Joannę Kondrat i dziennikarza Dariusza Łukawskiego. Film przedstawił wypowiedzi sprawców przemocy, a nakręcony został w jednym z polskich więzień.

Tegoroczna odsłona Radomszczańskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy nakierunkowana jest głównie na zwrócenie uwagi na przemoc wobec osób starszych.

- W tym roku chcemy rozpocząć kolejną kampanię przemocową. My chcemy w tym roku również oprócz kobiet do całej naszej akcji informacyjnej włączyć również seniorów, osoby niepełnosprawne. W ramach kampanii chcemy przeprowadzić szereg działań, które mam nadzieję przyciągną mieszkańców. To będą takie działania, podczas których możemy sobie porozmawiać na spokojnie o przemocy, jakie są objawy. Chcemy do tego zaprosić wielu specjalistów i ekspertów z instytucji, które są autorytetem w tej materii – mówi Wioletta Marcinkowska, kierownik Centrum Aktywności Społecznej radomszczańskiego magistratu.

W programie Kampanii znalazły się warsztaty dla pracowników socjalnych (27 i 28 listopada), wykład  Anny Wiechcińskiej „Przemoc wobec osób starszych”(27 listopada godz. 17.00 w MBP), wykład o bezpieczeństwie seniorów (27 listopada, godz. 18.20 w MBP), wykład  Urszuli Nowakowskiej z Centrum Praw Kobiet „Przemoc wobec kobiet seniorek” (3 grudnia, godz. 17.00 w MBP), a na zakończenie wieczór autorski Elżbiety Stępień z książką „Ta kobieta” (4 grudnia, godz. 17.00 w MBP).

Organizatorem Radomszczańskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy jest Miasto Radomsko i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku.