21 czerwca w Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Brzeźnickiej odbyły się czwarte zajęcia w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2021/2022 realizowanej w partnerstwie przez Zespół Profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku  i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku pod autorską nazwą „Profilaktyczne środy”.

Zajęcia przeprowadziła pani Angelika Stanik – psycholog wspólnie z wychowawcami z Placówki Wsparcia Dziennego pod tytułem „Podróż pełna wyzwań” Odkrywamy siebie.

Zadaniem dzieci było wymienienie wszystkich skojarzeń ze słowem „wyzwanie” oraz podanie przykładów wyzwań. Miało to na celu przybliżenie uczniom pojęcia „wyzwania” i skojarzenia go z trudnością, procesem (podróżą) i celem. Ponadto dzieci uzupełniały swoje propozycje o doświadczenia z okresu pandemii. W podsumowaniu wychowawca starał się uświadomić wychowankom, że każdy człowiek może inaczej postrzegać wyzwanie, każdy może się mierzyć z innymi trudnościami w drodze do osiągnięcia założonego celu. Jest to zależne od potrzeb i możliwości indywidualnych. Dzieci wspólnie z wychowawcami utworzyli motto po wykonaniu zadania : „Dla każdego coś innego – nie oceniaj tego!”

Mamy za sobą wszyscy duże wyzwanie, jakim jest pandemia, okres lockdownu. Każda taka podróż wymaga spakowania bagażu. Kolejne zadanie polegało więc na zastanowieniu się przez dzieci i wypisaniu: Co znajduje się w Twoim „plecaku doświadczeń” po okresie pandemii? Wychowawca zwrócił uwagę dzieci, że wyzwania powstają w momencie podejmowania jakiegoś działania, które dla potrzeb zajęć nazwano podróżą.

Celem zajęć było kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania „plecaka doświadczeń” przez dzieci, szczególnie tych związanych z okresem pandemii.

Zajęciom edukacyjnym realizowanym w formie gier i zabaw towarzyszył słodki poczęstunek.