17 maja w Placówce Wsparcia Dziennego nr 2, ul. Kościuszki 12a odbyły się zajęcia pt. „Przemoc ma wiele twarzy. Nie bądź obojętny. Reaguj i pomóż” - wspomaganie umiejętności budowania dobrych reakcji interpersonalnych wśród dzieci i młodzieży.

Celem zajęć było uświadomienie uczestnikom pozornych i krótkotrwałych korzyści wynikających z agresji i pokazania właściwych wzorców zachowań w różnych sytuacjach, w których możemy się znaleźć.

Podczas ćwiczeń wykorzystano różne metody pracy tj. praktycznego działania, burza mózgów, praca plastyczna.