6 lipca w Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Narutowicza odbyły się piąte już zajęcia w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2021/2022 realizowanej w partnerstwie przez Zespół Profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku pod autorską nazwą „Profilaktyczne środy”.

Zajęcia przeprowadziła Pani Angelika Stanik – psycholog wspólnie z wychowawcami z Placówki Wsparcia Dziennego pod tytułem „Trener osobisty” Zdrowy tryb życia.

Celem piątych zajęć profilaktycznych w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” było kształtowanie u dzieci umiejętności pracy w grupie, rozbudzenie kreatywności i umiejętności planowania oraz uświadomienie znaczenia sportu. Dzieci po zakończeniu zajęć zdobyły wiedzę na temat zdrowego stylu życia i uświadomiły sobie korzyści wynikające z prowadzenia zdrowego trybu życia.

Wszyscy jesteśmy zgodni, że okres pandemii negatywnie wpłynął na aktywność ruchową zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Zadania proponowane przez Panią psycholog i wychowawcę miały na celu uświadomienie dzieciom, jak ważny jest ruch i aktywność fizyczna w życiu człowieka. Dzieci w ramach zadania miały stworzyć indywidualnie lub w grupach tygodniowy plan treningowy. Zabawa w trenerów personalnych miała na celu kształtowanie umiejętności pracy w grupie, rozbudzenie kreatywności, planowania oraz uświadomienie znaczenia sportu dla naszego zdrowia.

Dzieci też w ramach zajęć opracowały plan na zdrowy posiłek od pomysłu przez jego wykonanie i opis podania.

Dzieci dowiedziały się również, że oprócz kondycji fizycznej ogromne znaczenie dla naszego zdrowia ma dobra kondycja psychiczna. Zadaniem uczniów było stworzenie parasola ochronnego, bowiem dobra kondycja psychiczna jest jak parasol ochronny w trudnych sytuacjach. Dzieci wypisały wszystko to, co kojarzyło im się z dobrą formą psychiczną. Dzieci prezentowały swoje pomysły. Mówiły o tym jak duże znaczenie dla dobrej kondycji psychicznej mają hobby, radzenie sobie z emocjami, rozpoznawanie własnych emocji, dobry kontakt z rodzicami, zaufanie do dorosłych, umiejętność proszenia o pomoc i życie bez używek.

Pamiętajmy więc, że dla naszego zdrowia ważna jest równowaga w trzech obszarach: organizm i odpowiednia dawka ruchu, zdrowe nawyki żywieniowe oraz zadbanie o kondycję zdrowia psychicznego jako głównych składowych zdrowego trybu życia.

Zajęciom edukacyjnym realizowanym w formie gier i zabaw towarzyszył słodki poczęstunek.