W dniu 8 czerwca 2022 roku w Świetlicy Środowiskowej nr 5 przy ulicy Reja 81 odbyły się trzecie  zajęcia w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2021/2022 realizowanej w partnerstwie przez Zespół Profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku  i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku pod autorską nazwą „Profilaktyczne środy”.

Zajęcia przeprowadziła Pani Angelika Stanik – psycholog wspólnie z wychowawcami z Placówki Wsparcia Dziennego nr 5 pod tytułem „Zdrowe nawyki”.

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z pojęciem „zdrowego trybu życia”, a tym samym kształtowanie umiejętności radzenia sobie z czasem wolnym oraz rozwój zainteresowań, poszerzenie świadomości na temat zdrowego trybu życia.

Tym razem temat zajęć w ramach „profilaktycznej środy” związany był z wyglądem i samopoczuciem. Dzieci otrzymały przekaz, że warto być czujnym i zadbać, aby przekazywane treści miały charakter uniwersalny, by nikt nie poczuł się niekomfortowo.

Zadania zaproponowane dzieciom miały na celu uświadomienie im, co składa się na dobry i zdrowy tryb życia. Dzieci poprzez zabawę miały przedstawić wszystko co w ich ocenie wpływa na zdrowy tryb życia. Dzieci zapoznały się też z takimi pojęciami jak hobby – rozumiane jako zainteresowania, sposób na spędzanie czasu wolnego, umiejętności społeczne – jako cechy pozwalające i ułatwiające interakcje międzyludzkie oraz kondycję psychiczną – zdrowie psychiczne, radzenie sobie z emocjami Celem ćwiczeń było kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sposób efektywny z czasem wolnym lub z nadmiarem czasu wolnego oraz rozwój własnych zainteresowań. Dzieci podjęły próbę odpowiedzi na pytanie: „W jakich sytuacjach pomaga hobby”?, „Czy posiadane hobby ułatwiło przetrwanie okresów lockdownu?.

W posumowaniu zajęć wychowawcy przeprowadzający zajęcia zadali dzieciom pytanie, czy prowadzą zdrowy tryb życia, a jeśli nie, to co chcieliby zmienić w swoim postępowaniu ze swoim zdrowiem. Dzieci podczas dyskusji sformułowały następujące wnioski: Na zdrowy tryb życia składa się równowaga w trzech obszarach: odpowiednia dawka ruchu, zdrowe nawyki żywieniowe oraz dobra kondycja psychiczna. Prowadząca zajęcia podkreśliła, że wszystkie te składniki wzajemnie na siebie oddziałują i się uzupełniają. Było też odniesienie do okresu pandemii, który w ocenie dzieci „bardzo w tym namieszał”.

Teraz przed wychowawcami, opiekunami i rodzicami stoi wyzwanie wspierania dzieci w odzyskaniu tej równowagi.

Zajęciom edukacyjnym realizowanym w formie gier i zabaw towarzyszył słodki poczęstunek.