9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS.

Święto, które jest obchodzone corocznie 9 września, ma na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej.

FASD jest obecnie najczęstszą przyczyną upośledzenia umysłowego w zachodniej cywilizacji, której można całkowicie zapobiec. Dotyka ok. 1 na 100 osób w Ameryce Północnej. W Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa.

Z ideą ustanowienia Dnia Świadomości wystąpili rodzice, z Toronto (Kanada) i Tucson (USA), niepełnosprawnych dzieci z zespołem alkoholowym (FAS) i poalkoholowym (FASD), aby zwrócić uwagę na problem FAS na świecie.

Obchody Światowego Dnia FAS

Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 (09-09-1999) w Auckland w Nowej Zelandii, podczas „Minuty refleksji”, o godz. 9:09 (dziewiątego dnia, dziewiątego miesiąca każdego roku, od 1999, przez 9 miesięcy ciąży bez alkoholu). Zaś idea ustanowienia tego święta zrodziła się w Kanadzie i USA, gdzie rodzice dzieci z zespołem alkoholowym (FAS) i poalkoholowym (FASD) umieścili w Internecie materiały przedstawiające szkody wywołane piciem alkoholu w czasie ciąży. Wkrótce inicjatywa ta została zauważona i doceniona. Strona internetowa gromadziła wolontariuszy, którzy nagłaśniali problem FAS. W kolejnych latach Światowy Dzień FAS był obchodzony w coraz większej liczbie stanów, dotarł do Australii i RPA, a za pośrednictwem wolontariuszy z Włoch, Niemiec i Szwecji przeniósł się do Europy.

Obchody Światowego Dnia FAS w Polsce odbyły się w roku 2001 w Śląskim miasteczku Lędziny z inicjatywy Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski przy wsparciu miejscowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czym jest FAS?

Mitem jest, że picie niewielkich ilości alkoholu w ciąży nie szkodzi dziecku, więc FAS można uniknąć jedynie całkowicie rezygnując z alkoholu. Badania dowodzą, że alkohol może zaszkodzić płodowi nawet w pierwszym miesiącu ciąży. Jak wskazuje Główny Inspektorat Sanitarny, w ostatnim roku aż 10,1 proc. kobiet w ciąży piło alkohol, a u 0,5 proc. badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy Alkoholowego Zespołu Płodowego w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi. Charakterystyczna dla dzieci z alkoholowym zespołem płodowym jest niska waga urodzeniowa. Dochodzi u nich także do wielu psychicznych i fizycznych zaburzeń, które wiążą się z opóźnieniem w rozwoju, dysfunkcjami mózgu, problemami ze wzrokiem i słuchem, kłopotami z koncentracją i uczeniem się.

Obecnie w Polsce trwają kampanie informacyjno-edukacyjne na temat szkodliwości picia w czasie ciąży. Jedną z nich jest „Ciąża bez alkoholu”, której patronują Minister Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Biuro WHO w Polsce. Ponadto, od 2008 roku w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu branży spirytusowej cyklicznie prowadzona jest kampania „Lepszy start dla Twojego dziecka”, którą organizuje Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS).

TUTAJ prezentacja PARPA – Ogólnopolska Kampania „Ciąża bez alkoholu”.

Opracowano na podstawie PARPA, fas.edu.pl oraz pijodpowiedzialnie.pl, uzależnienie.com.pl.