W marcu weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Samorząd ma teraz 6 miesięcy na dostosowanie miejscowego prawa do zmian wprowadzonych ustawą.

W procesie przygotowania projektu uchwały związanego z tymi zmianami bardzo istotne jest poznanie opinii mieszkańców miasta,  oraz instytucji i organizacji zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką alkoholową. Urzędnicy zachęcają do wypełnienia ankiety i podzielenia się swoimi uwagami.

Głosy zbierane są do 30 kwietnia. Ankiety można wrzucać do specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynki, która znajduje się na parterze Urzędu Miejskiego (ul. Tysiąclecia 5) – tam znajdą również gotowe druki.

Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety interaktywnej na stronie Miasta Radomsko, ankieta dostępna w tym miejscu.