24 marca, w Radomsku rozpoczęły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości. Pierwszym ich punktem był dzień otwarty na rzecz osób współuzależnionych, zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Abstynencki „Można inaczej”.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat roli osób współuzależnionych w leczeniu i profilaktyce uzależnienia. – Bez pełnej wiedzy uzyskanej od członków naszego stowarzyszenia, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, bardzo trudne jest prowadzenie profilaktyki uzależnienia w rodzinach dotkniętych tym problemem – zauważa prezes stowarzyszenia „Można inaczej” Andrzej Łyczkowski.

Uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć, jak przeciwdziałać osamotnieniu i jak odnaleźć się w środowisku abstynenckim. Prezes Łyczkowski podkreśla, że tego typu prelekcje są bardzo ważne. – Osoby współuzależnione bardziej cierpią, niż osoba uzależniona. Robią wszystko, by swojego partnera, czy dziecko zmotywować do rozpoczęcia leczenia. Jest to szalenie trudny proces – mówi Andrzej Łyczkowski.

źródło: pulsradomska.pl