22 listopada w Urzędzie Miasta Radomska odbyła się inauguracja Radomszczańskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy. W programie kampanii, która potrwa od 26 listopada do 4 grudnia zaplanowano m.in. koncert, warsztaty oraz spotkania.

Radomszczańska kampania przeciwdziałania przemocy oprócz kobiet obejmuje także seniorów i osoby niepełnosprawne.
Głównym celem kampanii jest przekazanie informacji oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn pojawiania się przemocy, jej form oraz przeciwdziałania. Mieszkańcy, którzy wezmą udział w zaplanowanych wydarzeniach spotkają się z ekspertami, którzy na co dzień zajmują się walką z przemocą i mają kontakt z osobami pokrzywdzonymi. Będą także warsztaty dla pracowników socjalnych oraz spotkania z przedstawicielami policji. Zorganizowany zostanie także panel dyskusyjny oraz spotkanie z autorką książki „Ta kobieta” Elżbietą Stępień.

Wydarzenia w ramach kampanii rozpocznie 26 listopada „Niebieski koncert” oraz projekcja filmu o tematyce profilaktycznej w Miejskim Domu Kultury.