Podsumowano jubileuszową XX edycję kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Edycja 2020 przebiegała pod hasłem „Dorastamy Asertywnie”. W przyszłym roku ZTU promować będzie hasło „W poszukiwaniu szczęścia”.

Radomszczańscy pedagodzy spotkali się w czwartek, 10 czerwca, w sali obrad urzędu miasta wraz z naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Wiolettą Marcinkowską, aby podsumować działania profilaktyczne w ramach ZTU. Rozdane zostały certyfikaty dla szkół biorących udział w kampanii. Certyfikat otrzymało również miasto Radomsko i prezydent Jarosław Ferenc.

Na spotkaniu szkolni pedagodzy mówili również o zapotrzebowaniu na działania i szkolenia profilaktyczne. Najpilniejszymi ich zdaniem tematami, z którymi muszą sobie skutecznie radzić, było to jak radzić sobie ze stresem oraz jak rozmawiać z dziećmi nieśmiałymi.

W piątek natomiast miało miejsce przekazanie nagród za udział w konkursie literacko plastycznym ph. „Wehikuł Czasu” - również organizowanym w ramach ZTU. Nagrody w postaci książek otrzymali:

  • Martyna Maciejewska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomsku oraz
  • Michał Bogacz z Publicznej Szkoły nr 7.

Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU) to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Organizatorem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.

info: UM Radomsko