Kolejne warsztaty w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” odbyły się 8 maja w placówce wsparcia dziennego przy ul. Brzeźnickiej.

Celem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków i stosowania przemocy.

Kolejne warsztaty zaplanowano w czerwcu, w placówce przy ul. Narutowicza.