Placówka wsparcia dziennego przy ul. Strażackiej, była kolejnym przystankiem trwającej od marca kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Przypomnijmy. Celem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków i stosowania przemocy.

W środę 24 kwietnia, członkowie Zespołu Profilaktyki z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowali warsztaty ph: „W poszukiwaniu talentu” dla dzieci w placówce wsparcia dziennego MOPS w Radomsku, mieszczącej się przy ul. Strażackiej.

Kolejne warsztaty zaplanowano w maju, w placówce przy ul. Brzeźnickiej oraz w czerwcu, w placówce przy ul. Narutowicza.