Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” oraz  Miejska Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku wychodzą ze specjalną ofertą do mieszkańców miasta Radomska w ramach Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.
W poniedziałek 10 kwietnia, w siedzibie stowarzyszenia „Szansa” przy ul. Jagiellońskiej 16, w godz. 10.00–20.00 członkowie stowarzyszenia oraz MKRPA, terapeuci, psycholog, osoba duchowna będą pełnić dyżury w ramach działania zatytułowanego „Klub otwartych drzwi”.

Jest to okazja do zaprezentowania działalności stowarzyszenia „Szansa” jak również zwrócenie uwagi na problem wzrostu spożywanego alkoholu i zagrożeń z tego wynikających.

W tym dniu będzie można :
- zapoznać się ofertą pomocową klubu,
- uzyskać informację na temat terapii uzależnienia od alkoholu,
-otrzymać wszelkie informacje i materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego,
- uzyskać informacje o grupach samopomocowych,
- porozmawiać z osobami z długoletnim stażem abstynencji o doświadczeniu z życia  będących w całkowitej trzeźwości
- porozmawiać z osobą duchowną, która pomoże osobie  wychodzącej z uzależnienia, a szukającej odpowiedzi  o sens życia.

Mamy nadzieję, że ten dzień stanie się ważnym elementem promocji ruchu abstynenckiego i propagowania idei trzeźwości jako normy społecznie akcentowanej.
Jest to również moment na refleksję, stworzenie okazji do głębszego zastanowienia się nad tym, jaką rolę alkohol odgrywa w naszym życiu.

W siedzibie stowarzyszenia dyżurować będą psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień oraz osoby znające problem uzależnienia.