W związku z przypadającym w dniu 9 września Światowym Dniem FAS/FASD, Miasto Radomsko organizuje konferencję tematyczną poświęconą temu zagadnieniu, która odbędzie się 9 września o godz. 9.00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska.

Światowy Dzień FAS (alkoholowy zespół płodowy/spectrum płodowych zaburzeń alkoholowych) obchodzony jest 9 września i rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9:09 od 1999 roku. Powtarzające się dziewiątki w dacie i godzinie mają symboliczną wymowę: 9 miesięcy ciąży bez alkoholu.

Konferencja ma charakter otwarty i skierowana jest, przede wszystkim do lekarzy placówek zdrowotnych, położnych i pielęgniarek, psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych (głównie uczących w klasach VII-VIII) i ponadpodstawowych, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, profilaktyków oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem FAS, FASD.

Konferencja ma celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu FAS w szerszej skali, ale także poprzez udział wielu specjalistów, którzy pracują z przyszłymi matkami, uświadamianie o negatywnych skutkach picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływu na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka.

Podczas konferencji przedstawione zostaną:
- ogólne zagadnienia nt. FAS/FASD (przyczyny, czynniki ryzyka, opis zjawiska, dane statystyczne),
- mechanizm działania obiegu alkoholu we krwi kobiety ciężarnej, jego skutki dla płodu,
- wskazania do diagnozy, skutki braku diagnozy, współpraca z dziećmi i rodziną, zasady terapii,
- oferta Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD,
- pilotażowy program edukacyjny nt. FAS, realizowany w jednej z radomszczańskich szkół ponadpodstawowych.

Prelekcje zaprezentują:
- zastępca dyrektora ds. profilaktyki i współpracy z samorządem lokalnym w Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
- specjalista z zakresu ginekologii/perinatologii,
- pedagog w ZSP nr 1 w Radomsku.