Od 15 października, specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Kościuszki 12a, dyżury pełnić będą tylko telefonicznie.

Godziny pracy specjalistów. Telefon: 44 685 44 52

wtorki i środa: 10.00 – 13.00, piątek 15.00 – 17.00, Anna Ryng konsultant ds. przemocy w rodzinie.
poniedziałek: 10.00 – 15.00, czwartek: godz. 8.00 – 18.00, Bogdan Szymczyk - specjalista ds. uzależnia alkoholowego
poniedziałek: 16.30 – 19.30 Jacek Paszewski - konsultacje pedagogiczne dla rodziców, dzieci i młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym oraz chorobą alkoholową.