Miasto Radomsko do końca lipca prowadzi diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych.

W ramach realizacji diagnozy odbędą się badania w formie ankiety dla osób, które ukończyły 18 rok życia w zakresie problemu alkoholowego, narkomanii oraz przemocy w rodzinie poprzez:

a) Interaktywną ankietę internetową (metoda CAWI) udostępnioną na stronie internetowej Miasta Radomska TUTAJ. Ankieta będzie udostępniona w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.
b) Sondy ulicznej (metoda PAPI). Ankieta zostanie przeprowadzona na terenie miasta Radomska w terminie do 31 lipca 2019 r.

Interaktywnej ankiety internetowej (metoda CAWI) przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych (kl. 5-8 szkół podstawowych), zawierającej pytania dotyczące problemu narkomanii, na terenie miasta Radomska w terminie do 20 czerwca 2019 r.

Ankiety skierowane są do mieszkańców i mają na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na terenie Miasta Radomska. Zebrane opinie, oceny i sugestie będą stanowiły cenne wskazówki do opracowania nowych rozwiązań lokalnych problemów społecznych.

Firmą przeprowadzającą badania ankietowe będzie INVESIS POLSKA w Myślenicach.