Idea obchodów „Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego każdego roku Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku jak co roku włączyła się w obchody.

Dyżury w siedzibie MKRPA przy ul. Kościuszki 12a będą pełnić:

Bogdan Szymczyk: 19 lutego (poniedziałek) w godz. 9-15 i 22 lutego (czwartek) w godz. 8-13.

Anna Ryng: 19 lutego (poniedziałek) w godz. 9-12, wtorek (20 lutego) w godz. 12-19 i 21 lutego (środa) w godz. 10-16.