Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie.

Kierując się tym przesłaniem 8 lutego, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzili pogadankę dotyczącą szkodliwości spożywania napojów alkoholowych dla młodzieży z bursy szkolnej w Radomsku. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób.  Członkom MKRPA towarzyszyli policjanci z Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko.