W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku, 22 lutego zorganizowano szkolenie „Poprawa skuteczności działań profilaktycznych w szkole i gminie".

Adresowane było do nauczycieli z radomszczańskich szkół, a jego celem było zapoznanie uczestników z nowoczesnym zintegrowanym podejściem do profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez systematyczne i skuteczne oddziaływanie mające na celu wzmacnianie czynników chroniących i osłabianie, a nawet eliminowanie czynników ryzyka.

W szkoleniu wzięli udział także członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku.