Od 1 października, w COGITO mieszczącym się przy ul. Krasickiego 78 w Radomsku, rozpoczął funkcjonowanie Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień w ramach którego będzie odbywać się terapia pacjentów uzależnionych od alkoholu.

Terapia trwa 6 tygodni i jest alternatywna do leczenia w ośrodku stacjonarnym. Koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci uczestniczący w terapii mogą korzystać ze zwolnienia lekarskiego. Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 502 793 277 lub na miejscu w placówce.