Ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na rok 2021.

Konsultacje społeczne wyznaczono od 22 grudnia 2020 r., do 5 stycznia 2021 r. Konsultacje polegają na zgłaszaniu uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu programu, dostępnego TUTAJ.Tam również znajduje się projekt programu.