Corocznie, poniedziałek poprzedzający święta wielkanocne obchodzony jest jako Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. W tym roku przypada 25 marca.

Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na problem uzależnienia od alkoholu i wynikające z tego zagrożenia.  

Dyżur w tym dniu będą pełnić członkowie stowarzyszenia „Szansa” w swojej siedzibie przy ul. Jagiellońskiej 16 lub telefonicznie: 44 683 20 81 w godz. 17.00-19.00

Będzie można zapoznać się z ofertą pomocową, uzyskać informację na temat terapii uzależnienia od alkoholu, otrzymać wszelkie informacje na temat placówek lecznictwa odwykowego, grup samopomocowych.

Zapraszamy też do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Kościuszki 12a w godz. 10.00-15.00, gdzie czekać będzie instruktor terapii uzależnień.