Od 15 kwietnia do 29 kwietnia 2024 r., na terenie Radomska prowadzone są badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy problemów społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta Radomsko.

Badania realizowane są metodą internetową. Kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się W TYM MIEJSCU.