W placówce wsparcia dziennego MOPS, przy ul. Narutowicza w środę 21 sierpnia zorganizowano piknik profilaktyczny „Chce mi się chcieć”.  Od marca do czerwca, członkowie Zespołu Profilaktyki z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z MOPS w Radomsku, przeprowadzili zajęcia w pięciu placówkach wsparcia dziennego, realizując kampanię „Zachowaj Trzeźwy umysł” jako „Profilaktyczne środy”. Z dziećmi i młodzieżą rozmawiano wówczas nie tylko uzależnieniach, ale o tym jak rozwijać swoje zdolności czy talenty.

Zwieńczeniem tej kampanii był środowy piknik, na który zaproszono dzieci ze wszystkich placówek wsparcia dziennego, rodziców oraz mieszkańców miasta. W programie pikniku znalazły się konkursy, zabawy, malowanie twarzy i animacje.

Nie zabrakło także miejsca na profilaktykę. Zajęcia poświęcone temu tematowi odbywały się w specjalnym namiocie profilaktycznym przygotowanym przez animatorów i profilaktyków z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Zajęcia profilaktyczno – animacyjne w namiocie edukacyjnym były nie tylko świetną okazją do zabawy, ale także okazją do nauczenia się czegoś wartościowego o otaczającym świecie. Animatorzy wykorzystali atrakcyjne metody ćwiczeń oraz prowadzenia zajęć z użyciem alkogoogli czy narkogoogli. Wszystko po to, aby zachęcić najmłodszych do zdrowego stylu życia i wykształcić postawy wolne od przemocy i uzależnień.

Na uczestników pikniku czekał też poczęstunek. Przygotowano grilla, z którego było można zjeść smaczną kiełbaskę.

Organizatorami pikniku było Miasto Radomsko, Zespół Profilaktyki z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.