Lista ośrodków interwencji kryzysowej, programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzących specjalistyczny  ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2021 roku.

Lista w załączniku poniżej.