Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało zaktualizowany informator instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Informator w załączniku.