Przeprowadzeniem zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Narutowicza, zakończyła się trwająca od marca, akcja „Profilaktyczne środy”.

W tym roku, akcja nosząca tytuł „Profilaktyczne środy” realizowana była w formie warsztatów w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Członkowie MKRPA przeprowadzili je w 5 placówkach wsparcia dziennego należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12 czerwca, zajęcia odbyły się w placówce przy ul. Narutowicza, gdzie już w sierpniu odbędzie się piknik podsumowujący „Profilaktyczne środy”.