Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z MOPS w Radomsku kontynuuje cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji „Profilaktyczne środy”.

„Profilaktyczne środy” są elementem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 11 grudnia, w świetlicy członkowie MKRPA i wychowawca placówki, dostarczyli uczestnikom warsztatów wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych.