Pierwsze zajęcia w ramach akcji „Profilaktyczne środy” przeprowadzono (22 stycznia) w Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.

Celem zajęć było m.in. motywowanie podopiecznych placówki do zachowania abstynencji, propagowanie zdrowego stylu życia czy analiza przyczyn sięgania po alkohol. Na koniec, podopieczni namalowali plakat na antyreklamę alkoholu.

Zajęcia poprowadziła wychowawczyni placówki, a obecni na nich byli członkowie Zespołu Profilaktyki z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku