Ogłoszono konsultacje społeczne projektu uchwały trzech programów profilaktycznych: Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Radomsko.

Konsultacje polegają na zgłaszaniu uwag i opinii poprzez wypełnienia formularza konsultacji projektów Programów i dostarczenia ich do Urzędu Miasta w Radomsku.

Konsultacje potrwają od 30 listopada do 13 grudnia. Poniżej można zapoznać się z projektami programów.