We wtorek, 28 maja 2024 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się konkurs „Alkohol-Chemiczna Pułapka”, zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku.

Ta ważna inicjatywa już po raz XVI skupiła uwagę młodzieży na profilaktyce uzależnień, promocji zdrowia oraz kształtowaniu postaw asertywności. Projekt ukazał konsekwencje nadużywania alkoholu z perspektywy młodego pokolenia.

Uczestnicy konkursu swoje prace zaprezentowali w formie plakatu lub ulotki, które można było oglądać w holu MDK. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Powiatu Radomszczańskiego, a najlepsze prace zostały nagrodzone upominkami.