Klub Wzajemnej Pomocy "SZANSA " oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zorganizowali IX Świętojański Rajd Rowerowy.

Start MDK Radomsko. Meta stanica WOPR Zakrzówek Szlachecki. Podczas pobytu na stanicy odbyły się zawody w trójboju ratowniczym w kategorii drużynowej i indywidualnej. Po wręczeniu dyplomów i pucharów odbył się poczęstunek. Uczestnicy rajdu mieli możliwość spędzenia dnia w miłej atmosferze pomiędzy przyjaciółmi.