W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku zorganizowano coroczną akcję ph.„Tydzień z Profilaktyką”. Wówczas organizowane są dla uczniów Mechanika spotkania o charakterze profilaktycznym.