Prezydent Miasta Radomsko ogłosił konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin składania ofert upływa z dniem 8 września 2017r. Szczegóły Tutaj i Tutaj