Ze względu na wydłużający się czas pandemii MKRPA w Radomsku, podjęła decyzję o wznowieniu pracy zespołu orzekającego.

Przyjmowanie interesantów oraz składanie wniosków z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa przewidzianych na czas pandemii COVID-19, będzie możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 44 685 44 52.