Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, otrzymała Złoty Certyfikat za pomoc i opiekę w realizacji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł realizowanej pod hasłem „Dorastamy asertywnie”.

Kampania ZTU była realizowana od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Skierowana była do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów. Celem kampanii było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne.