W dniu 1.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie  zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 2439). Zmieniła ona ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poniżej w załączniku prezentujemy najważniejsze zmiany.