Menu Content/Inhalt
Strona główna

Najnowsze komentarze artykułów

Rusza projekt "Rodzina - dom b...
Kredytowe Zaufanie
Elektroniczna Niebieska Skrzynka i Niebieski Telefon Zaufani...
29/08/14 15:40 czytaj całość
przez Ola

Wesołych Świąt
ZYCZENIA DLA WSZYSTKICH
Dolaczajac sie do tych zyczen zycze Wszystkim nadziei, wlasn...
22/12/12 15:43 czytaj całość
przez Ania

Finał konkursu "Miłość z podb...
Co dalej z "Listami Nadziei"
Piszę , bo śledze konkurs od początku. Wyczekiwałam jego zak...
13/07/12 19:46 czytaj całość
przez aurora

Finał konkursu "Miłość z podb...
Niebo napewno znow bedzie niebieskie...
Niebo napewno znow bedzie niebieskie i milosc i wiara i nadz...
21/06/12 11:54 czytaj całość
przez Anna R.

Szkodliwość dopalaczy. Warsztaty dla specjalistów
Wpisał: Jacek Paszewski   
09.05.2016.
W poniedziałek 9 maja w Urzędzie Miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku zorganizowała warsztaty  „Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie”, przeznaczone dla osób pracujących w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wychowawców z świetlic środowiskowych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, pracowników oświaty, punktów konsultacyjnych,  policji, psychologów, pedagogów.

Warsztaty miały za zadanie wskazać uczestnikom zasady budowania planu zajęć profilaktycznych poruszających tematykę „dopalaczy”, w grupie zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. W trakcie zajęć przedstawione zostaną przykładowe ćwiczenia warsztatowe, które można przeprowadzić w określonych grupach wiekowych.

Na bazie analizy indywidualnych przypadków trener przeprowadził ćwiczenia przygotowujące do nawiązania kontaktu z osobą przyjmująca środki psychoaktywne oraz wskazał uczestnikom zasady podejmowania  interwencji.

Warsztaty prowadziła Katarzyna Kudyba, pedagog profilaktyk, wychowawca z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi grupę edukacyjną w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie ukierunkowaną na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. W swojej pracy ma bezpośredni kontakt z osobami po zażyciu dopalaczy jak i ich rodzicami. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, konsultacji w tematyce uzależnień, skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży. 

To już drugie spotkanie poświęcone dopalaczom. Dwa tygodnie temu również  w magistracie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała Konferencję "Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy".

Bądź pierwszym który skomentuje | Odsłon: 266

 
O problemie dopalaczy na Konferencji
Wpisał: Jacek Paszewski   
26.04.2016.
W poniedziałek 25 kwietnia,  w magistracie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zorganizowała pierwszą część Konferencji „Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy”.

Na zaproszenie MKRPA odpowiedzieli pracownicy oświaty, punktu konsultacyjnego, policji, psycholodzy, pedagodzy, osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także wychowawcy ze świetlic środowiskowych.

Konferencja  przedstawiła  zasady funkcjonowania „rynku” dopalaczowego  w Polsce, ukazała specyfikę marketingową branży dopalaczowej wpływającą na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.

W trakcie Konferencji uczestnicy zwrócili uwaga na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób.

Konferencję prowadziła Katarzyna Kudyba, pedagog profilaktyk, wychowawca  z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi grupę edukacyjną w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie ukierunkowaną na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. Na co dzień w swojej pracy ma bezpośredni kontakt z osobami po zażyciu dopalaczy jak i ich rodzinami. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, konsultacji w tematyce uzależnień, skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.

Bez wątpienia Konferencja wzbogaciła wiedzę oraz rozwinęła praktyczne kompetencje potrzebne w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.

W Konferencji udział wzięło 60 osób.

Druga część Konferencji zaplanowana jest na 9 maja. Będą to już typowe warsztaty, poprowadzi również Katarzyna Kudyba.

Bądź pierwszym który skomentuje | Odsłon: 261

 
Konferencja "Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy"
Wpisał: Jacek Paszewski   
15.04.2016.

Prezydent Miasta Radomska i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zapraszają na Konferencję „Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy”.

Konferencja skierowana jest dla  pracowników oświaty, punktów konsultacyjnych,  policji, psychologów, pedagogów, osób pracujących w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wychowawców z świetlic środowiskowych.

Konferencja  ma za zadanie przedstawić zasady funkcjonowania „rynku” dopalaczowegow Polsce. Ukazać specyfikę marketingową branży dopalaczowej wpływającą na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.
 
W trakcie zajęć zostanie zwrócona uwaga na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Osoba prowadząca wskaże symptomy zachowania, na które należy zwrócić uwagę jeśli mamy podejrzenie, że młody człowiek przyjmuje środki psychoaktywne. Zajęcia wzbogacą wiedzę oraz rozwiną praktyczne kompetencje potrzebne  w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.

Osoba prowadząca: Katarzyna Kudyba, pedagog profilaktyk, wychowawca z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi grupę edukacyjną w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie ukierunkowaną na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. W swojej pracy ma bezpośredni kontakt z osobami po zażyciu dopalaczy jak i ich rodzinami. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, konsultacji w tematyce uzależnień, skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.  
 
25 kwietnia, w godz. 9-13.30 w Urzędzie Miasta w Radomsku. 

Bądź pierwszym który skomentuje | Odsłon: 308

 
Dzień Trzeźwości z klubem "Szansa" i MKRPA
Wpisał: Jacek Paszewski   
14.03.2016.
Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku wychodzi ze specjalną ofertą do mieszkańców miasta Radomska w ramach „Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości”.
W poniedziałek 21 marca, w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Jagiellońskiej 16, w godz. 10–20  członkowie stowarzyszenia zaprezentują „Klub otwartych drzwi”. Jest to okazja do zaprezentowania działalności stowarzyszenia „Szansa” jak również zwrócenie uwagi na problem wzrostu spożywanego alkoholu i zagrożeń z tego wynikających.  Będzie można zapoznać się z ofertą pomocową,  uzyskać informację na temat terapii uzależnienia od alkoholu, otrzymać wszelkie informacje i materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego, grup samopomocowych oraz życia w całkowitej trzeźwości.           

W siedzibie stowarzyszenia dyżurować będą psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień oraz osoby znające problem uzależnienia:
     
Andrzej ProszowskiCertyfikowany instruktor terapii uzależnień, przebyte szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ewa Telecka Spodymekpsycholog specjalista terapii uzależnień

Michalina Rutkowska – certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończone szkolenie z zakresu terapii osób z diagnozą uzależnień behawioralnych - pt. „Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych – seksoholizm, siecioholizm, patologiczny hazard – szkolenia dla terapeutów uzależnień.

Anna Kopećszkolenie dla członków stowarzyszeń abstynenckich na rzecz osób wykluczonych społecznie-uzależnionych oraz pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „Razem działamy skuteczniej".

Dariusz KopećUkończone Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Ukończone szkolenie z zakresu  Przeciwdziałania uzależnieniom: alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Bądź pierwszym który skomentuje | Odsłon: 448

 
Pomogą ofiarom przestępstw
Wpisał: Jacek Paszewski   
12.02.2016.
Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 22 do 27 lutego 2016 roku "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Akcja została podjęta, by przypomnieć o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy.

Akcja ma charakter głownie edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być poinformowanie  społeczeństwa  o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym  oraz istnieniu szerokiego kręgu  podmiotów mogących udzielić im pomocy.

W Radomsku w budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Tysiąclecia  3 udostępnione zostaną pomieszczenia dla przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się udzieleniem pomocy osobom pokrzywdzonym. Dyżury będą pełnione także przez prokuratorów w godz. 9-15.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  44 685 81 82Bądź pierwszym który skomentuje | Odsłon: 296

 
Konferencja "Narkotyki i dopalacze"
Wpisał: Jacek Paszewski   
03.02.2016.
1 lutego w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyły się warsztaty metodyczne pt. „Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Podstawy pomocy przedmedycznej - wskazówki metodyczne dla profilaktyki".

Organizatorem warsztatów była Społeczna Akademia Nauk w Radomsku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku oraz Centrum Profilaktyki społecznej w Milanówku przy współpracy Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Do udziału w spotkaniu ze specjalistami zgłosiło się ponad 300 osób, pedagogów, psychologów, nauczycieli i pracowników instytucji samorządowych, a także młodzieży. Konferencja dała uczestnikom możliwość zapoznania się z najnowszą wiedzą dotyczącą problematyki uzależnień w Polsce i na świecie oraz poruszyła problemy związane z wprowadzaniem do obrotu i użytku coraz to nowych środków narkotycznych i odurzających.

W konferencji wzięli udział także członkowie MKRPA Radomsko.

info: MDK Radomsko

Bądź pierwszym który skomentuje | Odsłon: 322

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 31 - 40 z 285

Gościmy

Sondy

Czy odwiedziłeś/łaś już nasz profil naFacebooku?
 

Licznik odwiedzin


Polecamy


 
 
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU