Aktualności

Dzień Trzeźwości

Dzień Trzeźwości

Klub Abstynencki "Można Inaczej" zorganizuje w Radomsku obchody Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości. W dniu 6 kwietnia rozdawane będą ulotki w sklepach promujące trzeźwy styl życia. Odbędzie się również otwarte spotkanie członków i sympatyków Klubu. Na terenie Radomska zostaną zawieszone plakaty zapraszające na Drzwi Otwarte Klubu "Można Inaczej".   Organizatorzy serdecznie zapraszają.
Udany Dzień Kobiet

Udany Dzień Kobiet

W dniu 8 marca od godziny 16 odbywały się uroczystości z okazji Dnia Kobiet w Galerii Muzeum Regionalnego  w Radomsku. Do wspólnych obchodów zaprosił wszystkie  kobiety wraz z rodzinami klub "Można Inaczej".Trzeba przyznać, że był to trafiony pomysł. Już na długo  przed 16.00 zaczęli przybywać nie tylko członkowie klubu, a także liczni radomszczanie. Idea sprzyjająca spotkaniu czyli oddanie kobietom należytego wsparcia i sprawienie aby poczuły jak ważne jest ich miejsce w rodzinie, została zrealizowana w stu procentach, o czym mogła świadczyć niesamowita atmosfera tego popołudnia.
Badania przesiewowe słuchu, mowy  i  wzroku sześciolatków

Badania przesiewowe słuchu, mowy i wzroku sześciolatków

Celem badania jest wykrycie zaburzeń słuchu, mowy i wzroku u dzieci sześcioletnich uczących się w radomszczańskich placówkach edukacyjnych.Zaburzenia te mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole oraz utrudniać lub zaburzać jego rozwój. Powszechnie wiadomo, że konsekwencją niewykrytych  wcześnie zaburzeń słuchu u dziecka jest zaburzona percepcja bodźców słuchowych, utrudniony rozwój mowy, a w tym samym ograniczenie możliwości komunikowania się  dziecka w szkole.  Badanie wzroku dzieci  jest jednym z najważniejszych czynników w pediatrycznej opiece medycznej.  Pierwszym etapem takiego badania powinny być testy przesiewowe. Takie testy są wstępną identyfikacją chorób zaburzeń lub wad. Pozwala to na wyróżnienie  z populacji osób, które prawdopodobnie cierpią na daną chorobę (zaburzenie) oraz osób, które  prawdopodobnie je mają.  Badania sześciolatków zostaną wykonane we wszystkich radomszczańskich szkołach i przedszkolach.   
Dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym

Dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym

Jeżeli jesteś w sytuacji kryzysowej, przeżywasz lęki w sytuacjach życiowych bądź potrzebujesz kontaktu z psychologiem to zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do  Punktu Konsultacyjnego Problemów  Uzależnień przy ul. Reymonta 58. W każdą  środę w godz 16.00 - 19.00 dyżur pełni pani psycholog Julitta Kulka. Porady udzielane są bezpłatnie. Przypominamy, że w Punkcie Konsultacyjnym dyżuruje prawnik, terapeuci ds. uzależnień, terapeuta ds. młodzieży oraz specjalista ds. przemocy w rodzinie.   
Dzień Kobiet z  Można Inczej

Dzień Kobiet z Można Inczej

Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety wraz z rodzinami do wspólnych obchodów święta Dnia Kobiet, które odbędą się w dniu 8 marca br o godz. 16.00 w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku. Organizatorem uroczystości jest stowarzyszenie abstynenckie Można Inaczej. W programie przewidziano liczne atrakcje, w tym występ grupy teatralnej pod kierownictwem pani Anity Pawlak- Zygmy oraz słodki poczęstunek. Nie zabraknie również upominku dla każdej przybyłej pani. Szczegółowe informacje pod nr telefonu Organizatora - 692 699 046 
Szczepienia profilaktyczne

Szczepienia profilaktyczne

Prezydent Miasta Radomska informuje, iż został ogłoszony konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzeniu szczepień profilaktycznych - szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy. Akcją objęte zostaną mieszkanki Radomska z roczników od 1993 do 1995. Do konkursu ofert mogą przystąpić publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty określone w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami), które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert. Przewidywany termin wykonania zadania: od podpisania umowy do końca grudnia 2009 roku. Więcej informacji można uzyskać w wydziale spraw obywatelskich urzędu miasta Radomska, pok. 216 od godz. 8:00 – 15:00 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.radomsko.pl Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są Katarzyna Dudek i Damian Noremberg (tel. 0-44 6854485).
Tydzień Ofiar Przestępstw: 23-27 lutego 2009 roku

Tydzień Ofiar Przestępstw: 23-27 lutego 2009 roku

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 23 do 27 lutego 2009 roku "Tydzień Ofiar Przestępstw". Akcja została podjęta, by przypomnieć o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy. Akcja ma charakter głownie edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być poinformowanie  społeczeństwa  o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym  oraz istnieniu szerokiego kręgu  podmiotów mogących udzielić im pomocy.W Radomsku w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Tysiąclecia  3 udostępnione zostaną pomieszczenia dla przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się udzieleniem pomocy osobom pokrzywdzonym. Dyżury pełnić będą m.in: kuratorzy sądowi, przedstawiciele MKRPA Radomsko czy PCPR w Radomsku.Budynek Sądu Rejonowego w Radomsku.Źródło:www.radomsko.sr.gov.pl Porady specjalistów odnośnie uprawnień osób pokrzywdzonych,  pełnione w dniach 23-27.02 w godz. 9.00 - 15.00 są bezpłatne,  nie obejmują natomiast udzielania porad prawnych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu Sądu Rejonowego  044 685-81-37, a harmonogram dyżurów dostępny jest  pod adresem internetowym: www.radomsko.sr.gov.pl  
Strategia dla Marki Radomsko gotowa

Strategia dla Marki Radomsko gotowa

Open City - Radomsko "Otwarte miasto od 1266 roku" - to nowy slogan, którym Radomsko będzie się posługiwało 2016 roku. Po raz pierwszy, 30 stycznia w Miejskiej Bibliotece  w Radomsku, publicznie została przedstawiona strategia promocji oraz nowe logo miasta.  Logo Radomska charakteryzuje nowoczesna, orginalną czcionka  o miękkiej stylistyce. Kolorystyka nawiązuje do kolorów miejskich oddając cechy osobowości marki. Logo pozytywnie i ciepło się kojarzy.
Ruszyła strona internetowa klubu abstynenckiego

Ruszyła strona internetowa klubu abstynenckiego "Można Inaczej"

W minionym tygodniu ruszyła strona internetowa radomszczańskiego klubu abstynenckiego "Można Inaczej".Ze strony można dowiedzieć się wiele ciekawych informacji o historii i  działalności stowarzyszenia. Zamieszczone są też interesujące  zdjęcia. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną pod adresem: www.klubmoznainaczej.yoyo.pl
List  do terapeuty

List do terapeuty "Wciąż mam nadzieję ... "

Otrzymałam od klientki Zosi obszerny list, w którym opowiedziała mi swoją historie życia. W liście dominuje problem alkoholowy połączony  z przemocą fizyczną i psychiczną. Skontaktowałam się z Zofią (podała do mojej wiadomości nr telefonu komórkowego). W rozmowie powiedziała mi, że nikt nie może jej pomóc. Musi nosić ten krzyż dany przez Boga. Nie zna takiej osoby, która poradziłaby sobie z taką sytuacją. Pozwoliła mi na opublikowanie fragmentów listu, stwierdzając, że może lepiej się poczuje, gdy więcej osób będzie znało jej gehennę. 
Burzliwe posiedzienie Komisji

Burzliwe posiedzienie Komisji

    Ciekawa, rzeczowa czasem głośna  dyskusja oraz  spora liczba nowych  pomysłów  do pracy Komisji - to obraz jaki pozostał po pierwszym w tym roku posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku.    Na początku obrad Przewodniczący MKRPA Pan Sławomir Kotlicki zaproponował wydanie nowej ulotki promocyjnej Komisji. Pomysł ten został pozytwynie zaopiniowany przez wszystkich Członków. Następnie  omówiono problem nietrzeźwości kierujących pojazdami mechanicznymi. Upoważniono Przewodniczącego oraz dwóch Członków do spotkania z prezesem sądu oraz prokuratorem rejonowym celem omówienia  zaprzestanego programu terapii osób skazanych za jazdę po spożyciu alkoholu.      Kolejnym punktem spotkania była sprawa powrócenia do kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez Członków Komisji oraz powołanie specjalnego zespołu do realizacji tego pomysłu. Po burzliwej dyskusji zaniechano jednak propozycji powołania nowego zespołu. Następne posiedzenie zaplanowano na 3 lutego 2009 roku.
Ferie Ośrodka Wspierania Rodziny

Ferie Ośrodka Wspierania Rodziny

    Bogatą ofertę na tegoroczne ferie zimowe przygotowali wychowawcy z Ośrodka Wspierania Rodziny w Radomsku. Jest ona skierowana dla wszystkich dzieci, które czas wolny od nauki spędzą w mieście.     W programie znajdą się takie rozrywki, jak: zajęcia edukacyjne, taneczne, kulinarne, sportowo-rekreacyjne. Nie zabraknie także gier i zabaw na świeżym powietrzu. Dodatkową atrakcją będą liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Dla każdego uczestnika zapewniony będzie słodki poczęstunek. - Przeprowadzone zostaną również warsztaty psychologiczne, których tematyką będzie profilaktyka uzależnień - komentują organizatorzy.     W organizację zimowego odpoczynku włączyła się Komenda Hufca ZHP Radomsko. Harcerze pomogą w przygotowaniu gry terenowej w lesie, a także nauczą dzieci i młodzież różnych technik harcerskich np: pionierki czy samarytanki. Całość zakończy wspólne ognisko.     Wszystkie zajęcia odbędą się na świetlicach środowiskowych podległych OWR. W prowadzeniu warsztatów chęć w pomocy zadeklarowali również wolontariusze. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ferie z Ośrodkiem rozpoczną się 26 stycznia a zakończą 6 lutego 2009 roku.Szczegółowe informacje można uzyskać u Organizatorów tel: 044 683 20 03 lub na stronie internetowej Ośrodka Wspierania Rodziny www.owr-radomsko.com  
Administrator strony

Administrator strony

Administratorem strony www Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, odpowiedzialnym za treść oraz wszelkie działanie jest:      Jacek Paszewski         tel: 44 685 44 52       e-mail: profilaktykaradomsko@home.pl
Miejski Program Profilaktyki na 2009 rok

Miejski Program Profilaktyki na 2009 rok

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/259/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku został przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2009. Określa on lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z używania alkoholu. W celu zapoznania się z Programem kliknij:   TUTAJ
Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą pełne spokoju szczęścia,  a każdy dzień Nowego Roku przynosi radość z realizacji najskrytszych marzeń i planów. życzą Przewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie MKRPA  w Radomsku  
Spotkanie Komisji

Spotkanie Komisji

Ostatnie w tym roku spotkanie członków MKRPA odbyło się we wtorek 9 grudnia. Poświęcone było podsumowaniu pracy w mijającym roku. W czasie  dyskusji wyznaczona sobie nowe cele i plany na  nadchodzący nowy rok. W br w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nastąpiło kilka zmian. Do najważniejszych należy powołanie na Przewodniczącego Pana Sławomira Kotlickiego a także nowej Sekretarz Pani Katarzyny Dudek. W Komisji zasiada obecnie 11 Członków.Na koniec posiedzenia Przewodniczący MKRPA złożył wszystkim  obecnym  życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na  13 stycznia 2009 roku.
Otwarcie nowej świetlicy środowiskowej

Otwarcie nowej świetlicy środowiskowej

Dziś o godzinie 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie świetlicy środowiskowej przy ul. Strażackiej 13 w Radomsku. Serdecznie zapraszamy!

"Prowadzę - Jestem Trzeźwy"

Celem kampanii "Prowadzę - jestem trzeźwy!" jest promowanie odpowiedzialnej postawy wśród kierowców, a zwłaszcza wśród tych, którzy dopuszczają się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym. Kampania ma również zachęcić do sprzeciwu osoby, której przyjaciel, znajomy, członek rodziny zasiada za kierownicą będąc pod wpływem alkoholu.W ramach kampanii w Radomsku policjanci, podczas kontroli, wręczać będą kierowcom  charakterystyczny brelok z logo akcji i herbem miasta. Działaniom policji towarzyszyć będzie wzmożona kampania informacyjna – emisja spotu telewizyjnego na antenie NTL Radomsko oraz spotu radiowego w internetowym radiu ERSKO, na stacjach benzynowych i w szkołach nauki jazdy oraz w instytucjach miejskich pojawią się plakaty i ulotki, duży baner reklamowy zawiśnie nad ulicą oraz będzie widoczny na autobusie MPK Radomsko
Otwarcie nowej świetlicy środowiskowej

Otwarcie nowej świetlicy środowiskowej

W dniu 29 października br. odbyło się  otwarcie nowej świetlicy środowiskowej przy  ul. Św. Rozalii 36b działającej w ramach Ośrodka Wspierania Rodziny. Jest to już siódma placówka wsparcia dziennego  na ternie naszego miasta. Otwarcie swoją obecnością zaszczyciła Pani Prezydent Anna Milczanowska. W części artystycznej uroczystości wystąpił kabaret działający przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele Urzędu Miasta,  Rady Miejskiej, MOPSu, TBSu, Straży Miejskiej oraz zaprzyjaźnionej z OWR Fundacji FRISE. Wręczyli oni na ręce wychowawcy prezenty w postaci pomocy dydaktycznych i pięknych pluszowych zabawek.  
Historia jakich wiele

Historia jakich wiele

"... Wiedziałam  po sposobie, w jaki sposób wjeżdżał do garażu, jaki on będzie  kiedy wejdzie do domu. Mogłam określić po sposobie w jaki będzie otwierał drzwi i zdejmował buty  czy powiesił swoją kurtkę, czy ją rzuci. Jeśli ją rzucił  to znaczyło, że powinnam ją powiesić na wieszaku i chodzić delikatnie. Jego humory przenosiły sie na cały dom. Dzieci miały takie same odczucia."
Bez dowodu nie kupisz

Bez dowodu nie kupisz

„Bez dowodu nie kupisz” to hasło nowej akcji, prowadzonej w Radomsku. Jej głównym zamierzeniem jest uświadomienie sprzedawcom, że dowody osobiste osób niepełnoletnich i dorosłych są identyczne. Akcja jest prowadzona w ramach ogólnopolskiej  kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.. W Radomsku organizatorem akcji jest Ośrodek Wspierania Rodziny, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Urząd Miasta.