Aktualności

Konkursy na realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Konkursy na realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Prezydent miasta Radomska ogłosił konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.
Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą pełne spokoju szczęścia, a każdy dzień Nowego Roku przynosi radość z realizacji najskrytszych marzeń i planów.  
Program do konsultacji

Program do konsultacji

Zarządzeniem prezydenta Jarosława Ferenca z dnia 24 listopada, do konsultacji społecznych został przekazany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2018 rok.    Termin konsultacji wyznaczono od 28 listopada do 11 grudnia. Konsultacje Programu polegają m.in. na zgłaszaniu uwag i opinii poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronach BIP Urzędu Miasta Radomska.
Straż Pożarna wygrywa Turniej Sympatyków Życia w Trzeźwości

Straż Pożarna wygrywa Turniej Sympatyków Życia w Trzeźwości

W niedzielę 5 listopada, Klub Wzajemnej Pomocy "Szansa" oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zorganizowali IX Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej Sympatyków Życia w Trzeźwości. Turniej zorganizowany już po raz dziewiąty, pokazał  mieszkańcom miasta Radomska, że sport może być jednym z najlepszych działań profilaktycznych. Abstynenci swoją postawą udowadniają innym, że aktywność fizyczna na trzeźwo jest równie atrakcyjna, a przede wszystkim bezpieczna. W turnieju, rozgrywanym w hali PSP nr 7, wystartowało 7 drużyn. Spotkania rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. I miejsce - Państwowa Straż Pożarna w Radomsku, II miejsce - Stowarzyszenie Abstynenckie "OPOKA" Opoczno, III miejsce - Gold –Car. Dalsze miejsca: WOPR Radomsko Stowarzyszenie Abstynenckie "Viola" Brzeziny Stowarzyszenie Abstynenckie "PRZYJACIEL" Bełchatów, KWP "SZANSA " Radomsko. Turniej odbył się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Radomsko z Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. Współorganizatorem turnieju był Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.  
Jaś i Małgosia na tropie

Jaś i Małgosia na tropie

Wychowawcy klas IV i V radomszczańskich szkół podstawowych biorą udział w szkoleniu mającym na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki związanej z uzależnieniami oraz innymi zagrożeniami czyhającymi na młodego człowieka.   Centrum Aktywności Społecznej w Radomsku, zaprosiło do współpracy instruktorkę Aleksandrę Czopik, która szkoląc wychowawców, przekazuje cenne informacje na temat praktycznego zastosowania programu profilaktycznego rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” ma na celu przede wszystkim opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Program ten znajduje się w bazie europejskich programów rekomendowanych EDDRA oraz banku programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEN), Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Posiada najwyższy, bo aż III stopień rekomendacji, co niewątpliwie świadczy o jego wysokiej skuteczności. Odbiorcami programu są uczniowie kl. IV lub kl. V szkół podstawowych oraz ich rodzice. Treści profilaktyczne podawane są w formie zabawy, komiksów, zadań domowych do wspólnej pracy z rodzicami. Są też w całości zgodne z podstawa programową kształcenia ogólnego dla klas IV-V oraz ogólnymi założeniami prowadzenia działań profilaktycznych na terenie szkół. info: UM Radomsko
Rocznica klubu

Rocznica klubu

Klub Wzajemnej Pomocy "SZANSA" Radomsko oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zapraszają  na obchody XXXII rocznicy powstania Stowarzyszenia i XX Forum Trzeźwościowe.Uroczystości zaplanowano 30 września, o godz. 18.00, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10  przy ul. Makuszyńskiego 25.  
Bogdan Szymczyk w TV NTL

Bogdan Szymczyk w TV NTL

19 września, gościem "Rozmowy Dnia" na antenie TV NTL był Bogdan Szymczyk, członek MKRPA. Tematem rozmowy  tematem rozmowy były uzależnienia wśród młodzieży. Rozmowę można zobaczyć TUTAJ
Wsparcie dla trzeciego sektora na zadania profilaktyczne

Wsparcie dla trzeciego sektora na zadania profilaktyczne

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.   Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert upływa z dniem 8 września 2017r. Szczegóły Tutaj i Tutaj
Ruszyła akcja trzeźwo do celu

Ruszyła akcja trzeźwo do celu

W sierpniu będą prowadzone wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. Akcja ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem nietrzeźwych kierowców.   Kontrole prowadzone przez funkcjonariuszy policji wraz z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ugrupowań abstynenckich mają za zadanie przestrzec kierowców przed prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz uświadomić, pasażerom, że dając przyzwolenie na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu przyczyniają się do potencjalnej tragedii. - Alkohol jest przyczyną wielu tragicznych zdarzeń drogowych. Niestety w powiecie radomszczańskim występuje wielu pijanych kierowców. Przestrzegamy więc, by przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić czy jest się trzeźwym. Można to uczynić m.in. w dyżurce Komendy Powiatowej Policji w Radomsku – wyjaśnia Katarzyna Zielińska z KPP w Radomsku. Kontrole trzeźwości przeprowadzane będą w różnych częściach miasta wyznaczonych przez funkcjonariuszy policji. Trzeźwi kierowcy otrzymają biuletyny informacyjne poruszające tematykę pijanych kierowców oraz breloczki. info i foto: UM Radomsko
Rusza akcja MKRPA Radomsko

Rusza akcja MKRPA Radomsko

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku we współpracy z Urzędem Miasta Radomsko, policją oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz trzeźwości w Radomsku: Klubem Wzajemnej Pomocy „Szansa”, Klubem Abstynenckim „Można Inaczej", w sierpniu, który jest miesiącem trzeźwości, podejmują wspólne działania pod hasłem „Trzeźwo do celu".   Działania akcji "Trzeźwo do celu" obejmują udział przedstawicieli MKRPA i stowarzyszeń w kontrolach trzeźwości prowadzonych przez funkcjonariuszy policji w sierpniu 2017 na terenie miasta Radomska. Dodatkowo, każdy trzeźwy kierowca otrzyma ulotkę z informacjami o zakresie działań MKRPA i stowarzyszeń abstynenckich a także brelok z napisem „Prowadzę jestem trzeźwy”. Kampania informacyjno – edukacyjna ma na celu integrację instytucji i organizacji radomszczańskich działających na rzecz trzeźwości oraz podniesienie świadomości społeczeństwa, że każdego dnia możemy spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę, który stanowi śmiertelne zagrożenie. Pijani kierowcy przewożą swoich najbliższych: żony, dzieci, przyjaciół, ale zagrażają również wszystkim znajdującym się na drodze - innym kierowcom, pieszym. Reagujmy, gdy ktoś pod wpływem alkoholu zbliża się do samochodu. Każdego dnia możesz spotkać pijanego kierowcę! Reaguj!
Powołano konsultanta ds. narkomanii w Radomsku

Powołano konsultanta ds. narkomanii w Radomsku

Od 20 czerwca, radomszczanie mogą bezpłatnie korzystać z pomocy terapeutycznej oraz zasięgać informacji na temat uzależnienia od narkotyków oraz metod terapii dzięki powołaniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konsultanta ds. narkomanii.     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności inicjuje działania w zakresie związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz narkomanii m.in. poprzez zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i innych uzależnień. Konsultacje będą prowadzone w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków, osób okazjonalnie używających narkotyków. Pomoc oferowana będzie dla rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków, pedagogów, nauczycieli, wychowawców a także wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem. - Na co dzień pracuję z osobami dotkniętymi problemem uzależnienia. Walka z uzależnieniem nie jest łatwa. Jednak można pokusić się o stwierdzenie że jest to choroba „demokratyczna” dotyczy zarówno ludzi bardzo młodych jak i tych starszych, bez względu na status społeczny czy majątkowy – mówi Adrian Stojecki, konsultant ds. narkomanii. Konsultacje udzielane będą w każdy wtorek miesiąca w godz. 17.00 – 19.00, w Punkcie Konsultacyjnym Problemów Uzależnień przy ul. Kościuszki 12a. Adrian Stojecki -  psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT)), kierownik Specjalistycznego Centrum Psychoterapii I Terapii Uzależnień "ProMental". 
Wiedzą, że świat bez dopalaczy i narkotyków jest lepszy

Wiedzą, że świat bez dopalaczy i narkotyków jest lepszy

W ZSG nr 2 podsumowano konkurs dla gimnazjalistów pn. "Świat bez dopalaczy, narkotyków i substancji psychoaktywnych”.   Konkurs został zorganizowany w ramach Wojewódzkiej Kampanii  pt. „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” koordynowanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc. - Nasza szkoła jest placówką promującą zdrowie. W te działania wpisuje się doskonale akcja przeciw używkom. Konkurs realizujemy od ubiegłego roku i chcemy, aby wpisał się w kalendarz działań profilaktycznych realizowanych w całym mieście – mówi dyrektor ZSG nr 2 w Radomsku Ewa Krysiak-Ciszewska.
Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję "Człowiek szczęśliwy to człowiek trzeźwy"

Miasto Radomsko i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zapraszają na konferencję "Człowiek szczęśliwy to człowiek trzeźwy". Wykład pt. "Jak wychować trzeźwego człowieka" wygłosi Jolanta Terlikowska, kierownik ds. rodziny i młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konferencja już 7 czerwca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Radomska. Zapraszamy!
Bieg trzeźwościowy z MKRPA

Bieg trzeźwościowy z MKRPA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOSiR oraz Miasto Radomsko zapraszają na I Radomszczański Bieg Nocny „Trzeźwość – to zdrowy styl życia”. Bieg już w piątek 2 czerwca.   Celem biegu jest szeroko pojęta profilaktyka społeczna, promocja zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia,  Popularyzacja biegania jako znakomitej formy spędzania czasu wolnego, rekreacji oraz sportowej rywalizacji. Trasa biegu (dystans ok. 2 km): „Wielorybek” – Leszka Czarnego – Jagiellońska – Piastowska – „Wielorybek”. Start o godz. 20.30 przy boisku wielofunkcyjnym na „Wielorybku”.  
Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję "Człowiek szczęśliwy to człowiek trzeźwy"

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Aktywności Społecznej, zapraszają na konferencję „Jak wychować trzeźwego człowieka”. Podczas konferencji wysłuchać będzie można wykładu Jolanty Terlikowskiej, kierownika do spraw rodziny i młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konferencja odbędzie się 7 czerwca, o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta sala 104, ul. Tysiąclecia 5.
Dzień Trzeźwości z MKRPA i Szansą

Dzień Trzeźwości z MKRPA i Szansą

Nadużywanie alkoholu sprzyja utrwalaniu się bezrobocia, wzrostu przemocy, przestępczości, naruszeniu prawa i porządku publicznego, naruszeniu prawa przez nietrzeźwych kierowców, naruszenie prawa związane z obrotem alkoholem poprzez sprzedaż nieletnim i nietrzeźwym. O skutkach nadużywania alkoholu można by w tym miejscu pisać w nieskończoność.  
Klub Otwartych Drzwi

Klub Otwartych Drzwi

Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” oraz  Miejska Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku wychodzą ze specjalną ofertą do mieszkańców miasta Radomska w ramach Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.W poniedziałek 10 kwietnia, w siedzibie stowarzyszenia „Szansa” przy ul. Jagiellońskiej 16, w godz. 10.00–20.00 członkowie stowarzyszenia oraz MKRPA, terapeuci, psycholog, osoba duchowna będą pełnić dyżury w ramach działania zatytułowanego „Klub otwartych drzwi”.Jest to okazja do zaprezentowania działalności stowarzyszenia „Szansa” jak również zwrócenie uwagi na problem wzrostu spożywanego alkoholu i zagrożeń z tego wynikających.W tym dniu będzie można :- zapoznać się ofertą pomocową klubu,- uzyskać informację na temat terapii uzależnienia od alkoholu,-otrzymać wszelkie informacje i materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego,- uzyskać informacje o grupach samopomocowych,- porozmawiać z osobami z długoletnim stażem abstynencji o doświadczeniu z życia  będących w całkowitej trzeźwości- porozmawiać z osobą duchowną, która pomoże osobie  wychodzącej z uzależnienia, a szukającej odpowiedzi  o sens życia.Mamy nadzieję, że ten dzień stanie się ważnym elementem promocji ruchu abstynenckiego i propagowania idei trzeźwości jako normy społecznie akcentowanej.Jest to również moment na refleksję, stworzenie okazji do głębszego zastanowienia się nad tym, jaką rolę alkohol odgrywa w naszym życiu.W siedzibie stowarzyszenia dyżurować będą psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień oraz osoby znające problem uzależnienia.
Rusza kampania

Rusza kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

Wzorem lat ubiegłych w Radomsku, rusza kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”. „Zachowaj trzeźwy umysł” jest to ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Materiały kampanii wkrótce za pośrednictwem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trafią do radomszczańskich szkół podstawowych i zespołów szkolno – gimnazjalnych.  
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 20 lutego do 26 lutego, "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Akcja została podjęta, by przypomnieć o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy.  Akcja ma charakter głownie edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być poinformowanie  społeczeństwa  o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym  oraz istnieniu szerokiego kręgu  podmiotów mogących udzielić im pomocy. Osoby pokrzywdzone przestępstwami,  mogą zgłaszać się do siedziby Prokuratury Rejonowej w Radomsku, przy ul. Tysiąclecia 3, gdzie w dniach 20 do 24 lutego br. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00-15.00, dyżurować będą wyznaczeni prokuratorzy, którzy udzielać będą bezpłatnych porad prawnych w tym zakresie. 
O szkodliwości spożywania alkoholu z młodzieżą

O szkodliwości spożywania alkoholu z młodzieżą

Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie. Kierując się tym przesłaniem 8 lutego, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzili pogadankę dotyczącą szkodliwości spożywania napojów alkoholowych dla młodzieży z bursy szkolnej w Radomsku. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób.  Członkom MKRPA towarzyszyli policjanci z Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko.
Komunikat dotyczący Poradni Telefonicznej

Komunikat dotyczący Poradni Telefonicznej "Niebieskiej Linii" 22 668-70-00

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.