Aktualności

Intergracja na pikniku

Intergracja na pikniku

W niedzielę 22 maja od godz. 15.00 zapraszamy do parku Świętojańskiego na piknik integracyjny "Muzyczny rejs" - występy, kiermasze, warsztaty, zabawy, degustacje.Podczas Pikniku wystąpią: zespół TEDDY BEAR z Częstochowy, Marysia Markiewicz, Kamila Dajcier, Weronika Jarocińska, Łukasz Jończyk, Anna Muszyńska, Firma APCO Warszawa, Zespół Wokalno-Instrumentalny TĘCZOWE NUTKI z MDK, REN-POL Radomsko, Grupa Break Dance DROPSY SQUAD, Koło Osób Niepełnosprawnych z MDK, Fundacja PROMIEŃ RADOŚCI, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole nr 10, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PCK w Radomsku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Taekwondo - ORIENT, Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, Państwowa Straż Pożarna w Radomsku, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.Będzie również punkt informacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku.
Szkodliwość dopalaczy. Warsztaty dla specjalistów

Szkodliwość dopalaczy. Warsztaty dla specjalistów

W poniedziałek 9 maja w Urzędzie Miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku zorganizowała warsztaty  „Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie”, przeznaczone dla osób pracujących w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wychowawców z świetlic środowiskowych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, pracowników oświaty, punktów konsultacyjnych,  policji, psychologów, pedagogów.Warsztaty miały za zadanie wskazać uczestnikom zasady budowania planu zajęć profilaktycznych poruszających tematykę „dopalaczy”, w grupie zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. W trakcie zajęć przedstawione zostaną przykładowe ćwiczenia warsztatowe, które można przeprowadzić w określonych grupach wiekowych. Na bazie analizy indywidualnych przypadków trener przeprowadził ćwiczenia przygotowujące do nawiązania kontaktu z osobą przyjmująca środki psychoaktywne oraz wskazał uczestnikom zasady podejmowania  interwencji. Warsztaty prowadziła Katarzyna Kudyba, pedagog profilaktyk, wychowawca z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi grupę edukacyjną w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie ukierunkowaną na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. W swojej pracy ma bezpośredni kontakt z osobami po zażyciu dopalaczy jak i ich rodzicami. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, konsultacji w tematyce uzależnień, skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.  To już drugie spotkanie poświęcone dopalaczom. Dwa tygodnie temu również  w magistracie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała Konferencję "Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy".
O problemie dopalaczy na Konferencji

O problemie dopalaczy na Konferencji

W poniedziałek 25 kwietnia,  w magistracie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zorganizowała pierwszą część Konferencji „Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy”. Na zaproszenie MKRPA odpowiedzieli pracownicy oświaty, punktu konsultacyjnego, policji, psycholodzy, pedagodzy, osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także wychowawcy ze świetlic środowiskowych.Konferencja  przedstawiła  zasady funkcjonowania „rynku” dopalaczowego  w Polsce, ukazała specyfikę marketingową branży dopalaczowej wpływającą na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.W trakcie Konferencji uczestnicy zwrócili uwaga na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób.Konferencję prowadziła Katarzyna Kudyba, pedagog profilaktyk, wychowawca  z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi grupę edukacyjną w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie ukierunkowaną na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. Na co dzień w swojej pracy ma bezpośredni kontakt z osobami po zażyciu dopalaczy jak i ich rodzinami. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, konsultacji w tematyce uzależnień, skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Bez wątpienia Konferencja wzbogaciła wiedzę oraz rozwinęła praktyczne kompetencje potrzebne w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.W Konferencji udział wzięło 60 osób.Druga część Konferencji zaplanowana jest na 9 maja. Będą to już typowe warsztaty, poprowadzi również Katarzyna Kudyba.
Konferencja

Konferencja "Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy"

Prezydent Miasta Radomska i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zapraszają na Konferencję „Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy”.Konferencja skierowana jest dla  pracowników oświaty, punktów konsultacyjnych,  policji, psychologów, pedagogów, osób pracujących w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wychowawców z świetlic środowiskowych.Konferencja  ma za zadanie przedstawić zasady funkcjonowania „rynku” dopalaczowegow Polsce. Ukazać specyfikę marketingową branży dopalaczowej wpływającą na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.  W trakcie zajęć zostanie zwrócona uwaga na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Osoba prowadząca wskaże symptomy zachowania, na które należy zwrócić uwagę jeśli mamy podejrzenie, że młody człowiek przyjmuje środki psychoaktywne. Zajęcia wzbogacą wiedzę oraz rozwiną praktyczne kompetencje potrzebne  w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież. Osoba prowadząca: Katarzyna Kudyba, pedagog profilaktyk, wychowawca z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi grupę edukacyjną w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie ukierunkowaną na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. W swojej pracy ma bezpośredni kontakt z osobami po zażyciu dopalaczy jak i ich rodzinami. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, konsultacji w tematyce uzależnień, skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.   25 kwietnia, w godz. 9-13.30 w Urzędzie Miasta w Radomsku. 
Dzień Trzeźwości z klubem

Dzień Trzeźwości z klubem "Szansa" i MKRPA

Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku wychodzi ze specjalną ofertą do mieszkańców miasta Radomska w ramach „Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości”.W poniedziałek 21 marca, w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Jagiellońskiej 16, w godz. 10–20  członkowie stowarzyszenia zaprezentują „Klub otwartych drzwi”. Jest to okazja do zaprezentowania działalności stowarzyszenia „Szansa” jak również zwrócenie uwagi na problem wzrostu spożywanego alkoholu i zagrożeń z tego wynikających.  Będzie można zapoznać się z ofertą pomocową,  uzyskać informację na temat terapii uzależnienia od alkoholu, otrzymać wszelkie informacje i materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego, grup samopomocowych oraz życia w całkowitej trzeźwości.            W siedzibie stowarzyszenia dyżurować będą psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień oraz osoby znające problem uzależnienia:      Andrzej Proszowski – Certyfikowany instruktor terapii uzależnień, przebyte szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ewa Telecka Spodymek -  psycholog specjalista terapii uzależnień Michalina Rutkowska – certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończone szkolenie z zakresu terapii osób z diagnozą uzależnień behawioralnych - pt. „Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych – seksoholizm, siecioholizm, patologiczny hazard – szkolenia dla terapeutów uzależnień.Anna Kopeć – szkolenie dla członków stowarzyszeń abstynenckich na rzecz osób wykluczonych społecznie-uzależnionych oraz pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „Razem działamy skuteczniej".Dariusz Kopeć – Ukończone Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Ukończone szkolenie z zakresu  Przeciwdziałania uzależnieniom: alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pomogą ofiarom przestępstw

Pomogą ofiarom przestępstw

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 22 do 27 lutego 2016 roku "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Akcja została podjęta, by przypomnieć o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy. Akcja ma charakter głownie edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być poinformowanie  społeczeństwa  o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym  oraz istnieniu szerokiego kręgu  podmiotów mogących udzielić im pomocy.W Radomsku w budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Tysiąclecia  3 udostępnione zostaną pomieszczenia dla przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się udzieleniem pomocy osobom pokrzywdzonym. Dyżury będą pełnione także przez prokuratorów w godz. 9-15.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  44 685 81 82
Konferencja

Konferencja "Narkotyki i dopalacze"

1 lutego w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyły się warsztaty metodyczne pt. „Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Podstawy pomocy przedmedycznej - wskazówki metodyczne dla profilaktyki". Organizatorem warsztatów była Społeczna Akademia Nauk w Radomsku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku oraz Centrum Profilaktyki społecznej w Milanówku przy współpracy Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Do udziału w spotkaniu ze specjalistami zgłosiło się ponad 300 osób, pedagogów, psychologów, nauczycieli i pracowników instytucji samorządowych, a także młodzieży. Konferencja dała uczestnikom możliwość zapoznania się z najnowszą wiedzą dotyczącą problematyki uzależnień w Polsce i na świecie oraz poruszyła problemy związane z wprowadzaniem do obrotu i użytku coraz to nowych środków narkotycznych i odurzających.W konferencji wzięli udział także członkowie MKRPA Radomsko.info: MDK Radomsko
16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

25 listopada 2015 roku w Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet ruszyła kampania pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Kampania organizowana jest na szczeblu międzynarodowym od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć.  W kampanii bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 160 krajach.W działania aktywnie włącza się także policja. W łódzkim garnizonie w okresie od 25 listopada do 10 grudnia komendy miejskie i powiatowe podejmą szereg inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Będą to głównie dyżury telefoniczne policyjnych specjalistów i dzielnicowych, a także spotkania i warsztaty dla zainteresowanych organizowane przy współpracy z lokalnymi instytucjami zajmującymi się ta problematyką. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku informuje, że  w ramach ogólnopolskiej kampanii "16 dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet" został wyznaczony dyżur Kierownika Rewiru Dzielnicowych, który będzie udzielał informacji osobom zainteresowanym. Kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych w dniach od 25 listopada do 10 grudnia, w dni robocze od godziny 6.00 do 14.00 pod nr tel. 723 634 859.Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony policji. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.
Piłkarskie zmagania sympatyków życia w trzeźwości

Piłkarskie zmagania sympatyków życia w trzeźwości

W niedzielę 8 listopada, w hali Zespołu Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 rozegrano Halowy Turniej Piłki Nożnej „Sympatyków życia w trzeźwości”. Turniej zorganizowany już po raz siódmy pokazał  mieszkańcom miasta Radomska, że sport może być jednym z najlepszych działań profilaktycznych. Abstynenci swoją postawą udowadniają innym, że aktywność fizyczna na trzeźwo jest równie atrakcyjna, a przede wszystkim bezpieczna. Zagospodarowanie czasu jest zatem zapewnieniem innego rodzaju aktywności, stwarza możliwość odreagowania stresu w sposób zdrowy i niedestrukcyjny.Podobnie jak przed rokiem, na pierwszym miejscu podium stanęli zawodnicy WOPR Radomsko. Drugie miejsce przypadło drużynie „Opoka” Opoczno, a  trzecie  „Viola” Bełchatów. Najlepszym Strzelcem w turnieju  Łukasz Cieślik WOPR Radomsko. Najlepszym bramkarzem turnieju Łukasz Rozpara WOPR Radomsko.Nagrody dla najlepszych wręczyli  prezes KWP „Szansa” Anna Kopeć, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Uzależnień Damian Noremberg,  Katarzyna Wośko radna Rady Miejskiej w Radomsku oraz przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, Dariusz Kopeć.Turniej sfinansowany z realizacji zadania publicznego – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W organizację turnieju włączyła się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim. FOTOGALERIA
Trzeźwościowy turniej piłkarski

Trzeźwościowy turniej piłkarski

Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku zapraszają na VII Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej „Sympatyków życia w trzeźwości”.Celem turnieju jest integracja środowisk abstynenckich oraz promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu. Zawody o puchar Prezes Klubu rozgrywane będą 8 listopada w hali Zespołu Szkolno-Gimnazjalny nr 7 przy ul. 11 Listopada 16. Rozpoczęcie turnieju godzina 9.00.Turniej odbywa się przy współorganizacji Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim.
 Młodzi przeciwko używkom

Młodzi przeciwko używkom

Młodzież II LO w Radomsku włączyła się w akcję profilaktyczną. Wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NTL przygotowano trzy spoty profilaktyczne, które wyemitowano na antenie lokalnej telewizji. 11 września prezydent Anna Milczanowska osobiście podziękowała młodzieży za zaangażowanie. Za działania profilaktyczne młodzież została nagrodzona kamerą cyfrową. Spoty można zobaczyć TUTAJ TUTAJ oraz TUTAJ
30 lat Klubu Wzajemnej Pomocy Szansa

30 lat Klubu Wzajemnej Pomocy Szansa

Mija 30 lat odkąd w Radomsku do życia powołano Klub Wzajemnej Pomocy „SZANSA”. Z tej okazji członkowie klubu zapraszają na jubileuszowe obchody. Obchody zaplanowano na 19 września w ZSG nr 6 przy ul. Makuszyńskiego 26. Program :16.00 XVIII Forum Trzeźwościowe  „Sam sobie przeszkadzam, żeby mieć dobre życie”19.00 Miting otwartyZabawa taneczna - zespół „FENIX”Patronat Honorowy objęła Prezydent Miasta Radomsko Anna Milczanowska. W organizację włączyła się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku.
Letni piknik w praku Świętojańskim

Letni piknik w praku Świętojańskim

Na ostatnim letnim pikniku spotkali się mieszkańcy Radomska. Tym razem w parku Świętojańskim. Do profilaktycznej zabawy radomszczan zaprosiła również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie ostatniego pikniku w parku Świętojańskim w niedzielę 23 sierpnia,  znalazł się spektakl dla dzieci pt."Zdrowo i wesoło" w wykonaniu Agencji Artystycznej MocART. Na dorosłych czekał koncert Pawła Bączkowskiego pt. "Sceniczny koktajl muzyczny". Radomszczańscy strażacy przeprowadzili akcję profilaktyczną ukierunkowaną  na ograniczenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w Polsce "Zgaś ryzyko". Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas pikniku rozdawali ulotki o tematyce profilaktyki przeciw uzależnieniom. Rozmawiali z mieszkańcami o zjawisku przemocy domowej oraz promowali zdrowy, wolny od uzależnień tryb życia.FOTOGALERIA Z PIKNIKUOrganizatorem pikniku był MDK, Miasto Radomsko, MKRPA, MOSiR, MOPS, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.
III Radomszczański Festiwal Rowerowy. Program

III Radomszczański Festiwal Rowerowy. Program

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku zaprasza na III Radomszczański Festiwal Rowerowy, który odbędzie się w ostatni weekend sierpnia.Program29 sierpniagodz. 10:00 – Maraton MTB (dystans 38 km) kat. wiekowe 12-14, 15-16, 17-18, 18+ lat start i meta: wjazd do lasu na Suchej Wsigodz. 14:00 – Rowerowe Konkursy Sprawnościowe (skate park) rodzinny festyn rowerowy + grillowaniegodz. 16:00 – Piotr Bielak Trial Show + warsztaty BMX (skate park) – projekt Wakacje z Mistrzem współfinansowany przez PGE – Dystrybucja S.A. O/Łódź – Terengodz. 17:00 – BMX JAM (skate park)30 sierpniagodz. 10:00 – Zaczepki rowerowe – rowerowa jazda na orientację (dystans do 25 km) start i meta: wjazd do lasu na Suchej Wsigodz. 11:00 – Zjazd na trasie parkowej (park Solidarności ul. Armii Krajowej)godz. 14:00 – Miodowy Rajd Rowerowy ( trasa: Radomsko – Podświerk – Jasień – Cadów – Orzechówek – Radomsko)godz. 17:00 – BMX JAM (skate park)Organizatorzy: Miasto Radomsko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, BMXLife Sponsorzy: PGK Radomsko, MKRPA, Śląskie Centra Hurtowe Mazik & Wspólnicy
Profilaktyczny piknik w parku Świętojańskim

Profilaktyczny piknik w parku Świętojańskim

Wakacje powoli dobiegają końca. Z tej okazji w niedzielę 23 sierpnia w parku Świętojańskim odbędzie się ostatni tego lata piknik rodzinny, na który zaprasza m.in. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie przewidziany jest m. in. spektakl dla dzieci pt. "Zdrowo i wesoło" Agencji Artystycznej MocART, a dla dorosłych odbędzie się koncert Pawła Bączkowskiego pt. "Sceniczny koktajl muzyczny". Będzie można także zobaczyć akcję profilaktyczną Straży Pożarnej pt. "Zgaś ryzyko".Organizatorami imprezy są: MDK, Miasto Radomsko, MKRPA, MOSiR, MOPS, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.
MKRPA w kampanii

MKRPA w kampanii "Dopalacze kradną życie"

Miasto Radomsko oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przystąpili do akcji profilaktycznej "Dopalacze kradną życie". Kampania łączy wszystkie osoby, którym zależy na walce z tymi niebezpiecznymi substancjami.30 lipca Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas inauguracji kampanii, podpisany został pakt przeciwko dopalaczom. Do akcji dołączyło już wiele osób m.in. przedstawiciele mediów, środowiska naukowe, sportowcy - oraz instytucji i organizacji pozarządowych.Celem kampanii ma być uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja ma być skierowana także dla rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt z młodzieżą. Od lipca już ponad 1000 osób zatruło się tymi niebezpiecznymi substancjami. Oprócz działań policji skupionych na zatrzymywaniu osób rozprowadzających narkotyki, przewidziano także działania profilaktyczne i kampanię społeczną. Inauguracji kampanii towarzyszyła premiera spotu przygotowanego przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Spot będzie emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Ruszyła także mapa inicjatyw antydopalaczowych. Na stronie www.msw.gov.pl/dopalaczekradnazycie zamieszczona została pełna lista podejmowanych lub planowanych działań profilaktycznych związanych z walką z tymi niebezpiecznymi substancjami. W ramach akcji profilaktycznych w  Radomsku, zapraszamy na letni piknik w niedzielę 9 sierpnia. Więcej szczegółów TUTAJ
Gabriel Fleszar na letnim pikniku

Gabriel Fleszar na letnim pikniku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspólnie z miastem Radomsko zaprasza na piknik, podczas którego wystąpi Gabriel Fleszar. W Miasteczku Ruchu Drogowego (pomiędzy ulicami Miłą i Brzeźnicką) 9 sierpnia o godz. 17.00 rozpocznie się kolejny Piknik z MDK Radomsko. Tym razem gwiazdą pikniku będzie Gabriel Fleszar. Gabriel Fleszar zadebiutował w 1999 roku piosenką „Kroplą deszczu”. Piosenka stała się ogromnym przebojem. Do dzisiaj jest jedną z najchętniej granych w polskich stacjach radiowych, zaś sam artysta stał się objawieniem wśród polskich wokalistów. Natomiast przebój „Droga donikąd” promował film „Sezon na leszcza”, w którym Gabriel Fleszar zagrał główną rolę obok Bogusława Lindy. Koncert poprzedzi spektakl dla dzieci pt.”Tomcio Paluch” w wykonaniu Teatru William Es z Wałbrzycha. Ponadto w programie liczne gry, zabawy, animacje dla dzieci.Organizatorzy: MDK, Miasto Radomsko, MKRPA, MOSiR,MOPS
Sprawdź dowód, zanim sprzedasz alkohol

Sprawdź dowód, zanim sprzedasz alkohol

„Alkoholu nieletnim nie sprzedaję” – tą dewizą powinni kierować się wszyscy sprzedawcy. Niestety – jak pokazują statystyki – prawie każdy 16-latek pił w życiu jakiś napój alkoholowy. Powód? W wielu sklepach nie sprawdza się dowodów, a pozory przecież mylą.- W dużych sieciach handlowych, gdzie jest monitoring sklepu i kas oraz nadzór ochrony, bardzo rzadko zdarzają się przypadki sprzedaży alkoholu osobom nieletnim czy nietrzeźwym – mówi serwisowi infoWire.pl Andrzej Faliński, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. - Problemem są mniejsze sklepy, funkcjonujące w miasteczkach czy we wsiach, gdzie jest swego rodzaju przyzwolenie na łamanie zasady niesprzedawania alkoholu dzieciom – zauważa ekspert.Kampania „Pozory mylą, dowód nie” przypomina sprzedawcom, by zawsze sprawdzali wiek klienta, a w razie braku dokumentu tożsamości – odmawiali zakupu. Pracownicy sklepów mogą poszerzać swoją wiedzę na temat odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu na internetowej platformie szkoleniowej Odpowiedzialny sprzedawca.To już piąty rok kampanii. - Dzięki niej zwiększa się świadomość, że alkoholu dzieciom i młodzieży sprzedawać ani kupować nie należy– zaznacza mł. insp. Anna Kuźnia, zastępca dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. - Picie napojów alkoholowych przez osoby nieletnie niesie ze sobą różne negatywne skutki. Nieletni będący pod wpływem alkoholu często np. zakłócają porządek publiczny, naruszają bezpieczeństwo otoczenia czy kierują bez uprawnień pojazdami. Dochodzi też do bardziej tragicznych zdarzeń – dodaje policjantka. Za sprzedaż alkoholu nieletnim grozi cofnięcie koncesji. Ponadto przewidziana jest kara grzywny, która może wynieść od 100 zł do 720 tys. zł.źródło:infowire.pl
MKRPA będzie obecna podczas Święta Miasta Radomska

MKRPA będzie obecna podczas Święta Miasta Radomska

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, wraz z organizacjami pozarządowymi działających na terenie naszego miasta, będzie prezentować swoje dokonania i zamierzenia na stoisku podczas Święta Miasta, 27 i 28 czerwca br. Specjalna Aleja Organizacji będzie się mieścić w pawilonach namiotowych na ulicy Armii Krajowej. Oprócz MKRPA podczas Święta Miasta zaprezentują się: Klub Wzajemnej Pomocy Szansa, Fundacja Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego, Centrum Integracji Młodzieży Radomsko, Forum Samorządowo-Gospodarcze, Budżet Obywatelski, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Warsztaty Terapii Zajęciowej, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Fundacja „Promień Radości”, Towarzystwo Literackie PONAD, Sekcja Rękodzieła Artystycznego działająca przy MDK, Można Inaczej, Związek Harcerstwa Polskiego, Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem więcej", Teatr Źródło, Okręgowy Klub Strzelectwa SportowegoWśród stoisk będzie także działał punkt informacyjny dotyczący rewitalizacji. Zachęcamy do dyskusji o tym, jak powinno wyglądać centrum Radomska, by było wizytówką naszego miasta i miejscem spotkań mieszkańców.
Udany rajd rowerowy

Udany rajd rowerowy

Blisko czterdziestu rowerzystów wzięło udział w rajdzie rowerowym, organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Klub "Szansa" oraz WOPR. Rajd zorganizowano w sobotę 13 czerwca. Celem rajdu była promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od wszelakich nałogów. Uczestnicy pokonali trasę 18 km. Docelowym miejscem rajdu była stanica WOPR na Zakrzówku Szlacheckim, gdzie na uczestników czekał grill i zawody kajakowe.